19/12/2017
מספר משרה מכרז פומבי 10-2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות 26/12/2017
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת בתחום שכר הסגל במוסדות להשכלה גבוהה

שם התפקיד: מרכז/ת בתחום שכר הסגל במוסדות להשכלה גבוהה

 
מתח דרגות: 36 – 39 דירוג 587 / דירוג כלכלנים

 
היקף העסקה: משרה מלאה

 
כפיפות המשרה: ממונה תחום שכר ותנאי העסקה

 
מקום העבודה: ירושלים

 
תחילת עבודה: מיידית