15/06/2017
מספר משרה מכרז פנימי/פומבי 2-2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות 28/06/2017
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת בתחום תחום חברה, קהילה ומכינות

שם התפקיד: מרכז/ת בתחום תחום חברה, קהילה ומכינות

 

מתח דרגות: 36 – 39 דירוג 587 / דרוג כלכלנים

 
היקף העסקה: משרה מלאה

 
כפיפות המשרה: ממונה תחום חברה, קהילה ומכינות

 
מקום העבודה: ירושלים

 
תחילת עבודה: מיידית