31/05/2018
מספר משרה מכרז פומבי מס' 8-2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות 14/06/2018
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת בתחום תכנון ומידע

 

שם התפקיד: מרכז/ת בתחום תכנון ומידע

 
מתח דרגות: ה’ – ג’ בדירוג המל”ג

 
היקף העסקה: משרה מלאה

 
כפיפות המשרה: ממונה תחום תכנון ומידע

 

מקום העבודה: ירושלים

 
תחילת עבודה: מיידית