22/11/2017
מספר משרה מכרז פומבי 9-2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות 06/12/2017
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת מחקר ואסטרטגיה

שם התפקיד: מרכז/ת מחקר ואסטרטגיה – 2 משרות פנויות

 
מתח דרגות: ה’ – ג’ בדירוג המל”ג

 
היקף העסקה: משרה מלאה

 
כפיפות המשרה: ממונה מחקר ואסטרטגיה

 
מקום העבודה: ירושלים

 
תחילת עבודה: מיידית