03/01/2018
מספר משרה סטודנט 1-18
תאריך אחרון להגשת מועמדות 10/01/2018
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

סטודנט/ית בפרויקט מרכזי יזמות וחדשנות

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש

 
תחילת העסקה: מיידית

 
כפיפות המשרה: מנהל פרויקט מרכזי יזמות וחדשנות במוסדות להשכלה גבוהה

 
מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

 
מקום העבודה: רמת גן