22/04/2018
מספר משרה סטודנט 4-18
תאריך אחרון להגשת מועמדות 29/04/2018
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

סטודנט בתחום אסטרטגית בינלאומיות וקשרי חוץ

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש

 
תחילת העסקה: מיידית

 
כפיפות המשרה: ממונה אסטרטגית בינלאומיות וקשרי חוץ

 
מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

 
מקום העבודה: ירושלים