16/10/2017
מספר משרה סטודנט/ית 8-17
תאריך אחרון להגשת מועמדות 23/10/2017
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

סטודנט בתחום מדעי הרוח, חינוך ואמנויות

היקף העסקה: בין 90 ל- 120 שעות בחודש

 
מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

 
כפיפות המשרה: ממונה תחום מדעי הרוח, חינוך ואמנויות

 
מקום העבודה: ירושלים

 
תחילת עבודה: מיידית