27/11/2017
מספר משרה סטודנט 10-17
תאריך אחרון להגשת מועמדות 04/12/2017
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

סטודנט לפרויקט מרכזי יזמות וחדשנות

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש

 
תחילת העסקה: מיידית

 
כפיפות המשרה: מנהל פרויקט מרכזי יזמות וחדשנות במוסדות להשכלה גבוהה

 
מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

 
מקום העבודה: רמת גן