מבנה והרכב המועצה

חברי המועצה להשכלה גבוהה ה-12

 

כותרתתפקיד נוכחיMore info
מר נפתלי בנט שר החינוך ויו”ר המועצה להשכלה גבוההשר החינוך יו"ר המועצה להשכלה גבוההMore info
ד”ר רבקה ודמני שאומן

סיו"ר המועצה להשכלה גבוהה

More info
פרופ’ יפה זילברשץ

חברת המועצה להשכלה גבוהה.
יו"ר הוועדה לתכנון ותקצוב.

More info
פרופ’ פואד פארס

מרצה בכיר בפקולטה למדעים באוניברסיטת חיפה.

More info
פרופ’ צילה סינואני שטרן

פרופסור מן המניין במחלקה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
יו"ר ועדת לימודי דוקטורט במחלקה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

More info
פרופ’ חיים זנדברג

פרופסור חבר במסלול האקדמי של המכללה למינהל, בית הספר למשפטים. 

More info
ד”ר אופיר העברי

עמית מחקר בכיר, המכון ללימודים מתקדמים

More info
פרופ’ שמואל האוזרMore info
פרופ’ אורציון ברתנא

פרופסור מן המניין במחלקה למורשת ישראל באוניברסיטת אריאל, מנחה לקראת התואר השני ולקראת התואר השלישי בה, עורך את כתב-העת המחקרי, 'מורשת ישראל' ועוסק בהקמת פקולטה למדעי הרוח במוסד.

 

תחומי מחקרו: ספרות עברית של מאתים וחמישים השנים האחרונות, נקודות-מגע בין ספרות ובין פילוסופיה וספרות הפנטסיה לזרמיה.

More info
פרופ’ רחל בן אליהו זהריMore info
ד”ר לאה בםMore info
פרופ’ אלה בלפר

פרופסור מן המניין ומרצה במחלקה להיסטוריה באוניברסיטת בר-אילן.
ראש הקתדרה לחקר יהדות וחברה, שמטרתה אחדות דרך דו-שיח וחיפוש המשותף.
מרצה, חוקרת וכותבת על העולם היהודי ועל רדיקליזם ורומנטיציזם בהיסטוריה ובספרות.

More info
פרופ’ רוזה אזהרי

חברה במחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה שבמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל.

More info
פרופ’ עזרי טרזיMore info
מר ירדן בן יוסף

נציג סטודנטים

More info
מר גלעד ארדיטי

יושב ראש התאחדות הסטודנטים

More info

ועדות המשנה הקבועות של המועצה

על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה התשי”ח- 1958, מספר חברי המועצה להשכלה גבוהה לא יפחת מ- 19 ולא יעלה על 25, ושר החינוך והתרבות ביניהם, המכהן כיו”ר המועצה מתוקף תפקידו, וכן יו”ר הוועדה לתכנון ולתקצוב, המכהן גם כחבר המועצה, וכן יו”ר התאחדות הסטודנטים בישראל.

כן נקבע בחוק המועצה כי לפחות שני שלישים מחברי המועצה יהיו בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה וכי במועצה יינתן ייצוג הולם לכל סוגי המוסדות להשכלה גבוהה.

בחודש מרץ 2012 מונתה מועצה להשכלה גבוהה השתים-עשרה, על ידי הנשיא, לתקופת כהונה של 5 שנים.

בפעולת וועדות המשנה של המועצה להשכלה גבוהה הוכנסו שינויים גדולים, הראשון הוא חלוקת ועדות המשנה הקבועות לפי תחומים (חינוך ורוח, חברה, מדעים הנדסה ושלוחות חו”ל) ולא לפי סוגי המוסדות, כפי שהיה נהוג במועצה משנת 2000.

השינוי השני הוא הקמתן של ועדות משנה רוחביות חדשות: ועדת משנה עליונה להסמכה, הכרה ורישוי,  ועדת משנה לפיתוח ומדיניות אקדמית, ועדה לפיקוח ואכיפה וועדה להבטחת איכות.

להלן פירוט ועדות המשנה הקבועות של המועצה השתים-עשרה וחבריהן:

ועדות משנה רוחביות:

1. ועדת משנה לפיתוח ומדיניות אקדמית

פרופ’ חגית מסר ירון- יו”ר,  יו”ר ות”ת – פרופ’ יפה זילברשץ,  פרופ’ משה מאור ,ד”ר לאה בם,   פרופ’ רוזה אזהרי, פרופ’ אורציון בר תנא, פרופ’ צילה סינואני שטרן, פרופ’ רחל בן אליהו זהרי, פרופ’ יהודית גל עזר, מר גלעד ארדיטי, מנכ”ל מל”ג -ות”ת מר גדי פרנק.

מרכז הוועדה: מר מרק אסרף

 

2. ועדת משנה להכרה הסמכה ורישוי

פרופ’ יהודית גל עזר-יו”ר , פרופ’ חגית מסר-ירון,  פרופ’ רוזה אזהרי, פרופ’ פאדיה נאסר אבו אלהיג’א, פרופ’ רחל בן אליהו זהרי, פרופ’ עזרי טרזי, פרופ’ משה מאור, פרופ’ צילה סינואני שטרן, מר גלעד ארדיטי.

מרכזת הוועדה: גב’ מרב אברהמי

 

3. ועדת משנה לפיקוח ואכיפה

פרופ’ חגית מסר ירון- יו”ר, יו”ר ות”ת פרופ’ יפה זילברשץ  ,פרופ’ עזרי טרזי, פרופ’ חיים זנדברג, פרופ’ שמואל האוזר,פרופ’ פייסל עזאייזה, ד”ר לאה בם, מר ירדן בן יוסף, מנכ”ל מל”ג -ות”ת מר גדי פרנק, סמנכ”ל לעניינים אקדמיים גב’ מיכל נוימן

 

4. ועדה להבטחת איכות:

פרופ’ צילה סינואני שטרן- יו”ר, פרופ’ חגית מסר-ירון, יו”ר ות”ת פרופ’ יפה זילברשץ  , פרופ’ חיה קלכהיים, פרופ’ אלה בלפר, פרופ’ חיים זנדברג,פרופ’ משה מאור , מר ירדן בן יוסף, פרופ’ אלי זלדוב, ד”ר רבקה ודמני, מנכ”ל מל”ג -ות”ת מר גדי פרנק ,סמנכ”ל לעניינים אקדמיים גב’ מיכל נוימן.

מרכז הוועדה: ד”ר ורדה בן שאול

ועדות משנה תחומיות:

1.תת ועדת משנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות

פרופ’ פאדיה נאסר- יו”ר הוועדה ,פרופ’ אורציון ברתנא, ד”ר רבקה ודמני, פרופ’ עזרי טרזי, פרופ’ בתיה לאופר,מר ירדן בן יוסף.

מרכזת הוועדה: גב’ בתיה הקלמן

 

 

2.תת ועדת משנה תחומית לחברה, משפטים, ניהול עסקים ותכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה

 

פרופ’ משה מאור – יו”ר הוועדה, פרופ’ אלה בלפר, פרופ’ חיים זנדברג ,פרופ’ שמואל האוזר, ד”ר אופיר העברי, פרופ’ נחמיה פרידלנד.

מרכז הוועדה: גב’ מוניקה שמילוביץ – אופנר

 

 

 

3. ועדת משנה תחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה פרה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו”ל

 

פרופ’ רוזה אזהרי-יו”ר, פרופ’ רחל בן אליהו זהרי, ד”ר לאה בם, פרופ’ אלי זלדוב, פרופ’ פואד פארס, פרופ’ צילה סינוואני שטרן, מר גלעד ארדיטי, מר בוריס סולטנוביץ – רשם המהנדסים*, מר מונל אברהם – נציג רשם המהנדסים*.

* משמשים כמשקיפים מטעם רשם המהנדסים

מרכז הוועדה: גב’ מרב אברהמי

 

Queries 525 | Seconds: 3.947