מבנה והרכב המועצה

חברי המועצה להשכלה גבוהה ה-12

 

כותרתתפקיד נוכחימידע נוסף
הרב שי פירון

שר החינוך.

נכנס לתפקידו בממשלה ה-19 מטעם מפלגת "יש עתיד" במרץ 2013.

יו"ר המועצה להשכלה גבוהה.

מידע נוסף
פרופ’ חגית מסר- ירון

סגן יו"ר המועצה להשכלה גבוהה.

פרופסור מן -המניין בבית הספר להנדסת חשמל, באוניברסיטת תל-אביב

מידע נוסף
פרופ’ חיה קלכהיים

פרופ' מן המניין בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית ירושלים.
חברת ועדת חוקה של האוניברסיטה העברית ירושלים.
חברת ועדת סינון לקבלת סגל אקדמי חדש באוניברסיטה העברית ירושלים.

מידע נוסף
פרופ’ פואד פארס

מרצה בכיר בפקולטה למדעים באוניברסיטת חיפה.

מידע נוסף
פרופ’ צילה סינואני שטרן

פרופסור מן המניין במחלקה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
יו"ר ועדת לימודי דוקטורט במחלקה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

מידע נוסף
פרופ’ פאדיה נאסר אבו אלהיג’א

פרופסור חבר בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב וראש יחידת המחקר במכללת סכנין

מידע נוסף
פרופ’ משה מאור

פרופ' מן המניין במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים.
מופקד הקתדרה למינהל ציבורי על-שם משפחת וולפסון.

מידע נוסף
פרופ’ חיים זנדברג

פרופסור חבר במסלול האקדמי של המכללה למינהל, בית הספר למשפטים. 

מידע נוסף
פרופ’ יעקב ויה

פרופסור מן המניין במכללת תל חי, מרצה בתואר ראשון ושני, מנחה תלמידי מחקר לתואר שני ושלישי.
ראש קבוצת מחקר במרכז ידע גליל (מיג"ל) בתחומי חקר מנגנוני התפתחות במחלות קשורות עקה חמצונית בבני אדם.

מידע נוסף
ד”ר רבקה ודמני שאומןמידע נוסף
ד”ר אופיר העברי

עמית מחקר בכיר, המכון ללימודים מתקדמים

מידע נוסף
פרופ’ שמואל האוזרמידע נוסף
פרופ’ אורציון ברתנא

פרופסור מן המניין במחלקה למורשת ישראל באוניברסיטת אריאל, מנחה לקראת התואר השני ולקראת התואר השלישי בה, עורך את כתב-העת המחקרי, 'מורשת ישראל' ועוסק בהקמת פקולטה למדעי הרוח במוסד.

 

תחומי מחקרו: ספרות עברית של מאתים וחמישים השנים האחרונות, נקודות-מגע בין ספרות ובין פילוסופיה וספרות הפנטסיה לזרמיה.

מידע נוסף
פרופ’ רחל בן אליהו זהרימידע נוסף
ד”ר לאה בםמידע נוסף
פרופ’ אלה בלפר

פרופסור מן המניין ומרצה במחלקה להיסטוריה באוניברסיטת בר-אילן.
ראש הקתדרה לחקר יהדות וחברה, שמטרתה אחדות דרך דו-שיח וחיפוש המשותף.
מרצה, חוקרת וכותבת על העולם היהודי ועל רדיקליזם ורומנטיציזם בהיסטוריה ובספרות.

מידע נוסף
פרופ’ רוזה אזהרי

חברה במחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה שבמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל.

מידע נוסף
מר חיים ביבס

ראש העיר מודיעין מכבים-רעות

מידע נוסף
פרופ’ יונינה אלדרמידע נוסף
פרופ’ עזרי טרזימידע נוסף
יאיר הראלמידע נוסף
מר אורי רשטיק

יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל 

מידע נוסף

 

ועדות המשנה הקבועות של המועצה

 

על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה התשי”ח- 1958, מספר חברי המועצה להשכלה גבוהה לא יפחת מ- 19 ולא יעלה על 25, ושר החינוך והתרבות ביניהם, המכהן כיו”ר המועצה, וכן יו”ר הוועדה לתכנון ולתקצוב, המכהן גם כחבר המועצה, וכן יו”ר התאחדות הסטודנטים בישראל.

 

כן נקבע בחוק המועצה כי לפחות שני שלישים מחברי המועצה יהיו בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה וכי במועצה יינתן ייצוג הולם לכל סוגי המוסדות להשכלה גבוהה.

 

בחודש מרץ 2012 מונתה מועצה להשכלה גבוהה חדשה, השתים-עשרה, על ידי הנשיא, לתקופת כהונה של 5 שנים.

 

בפעולת וועדות המשנה של המועצה להשכלה גבוהה הוכנסו שינויים גדולים, הראשון הוא חלוקת ועדות המשנה הקבועות לפי תחומים (חינוך, רוח, חברה, מדעים) ולא לפי סוגי המוסדות, כפי שהיה נהוג במועצה משנת 2000.

 

השינוי השני הוא הקמתן של וועדות משנה עקרוניות חדשות, שלא היו קיימות במועצה עד כה, כמו ועדת משנה עליונה להסמכה, הכרה ורישוי, וכן- ועדת משנה לפיתוח ומדיניות אקדמית.

 

להלן פירוט ועדות המשנה הקבועות של המועצה השתים-עשרה וחבריהן:

 

I. ועדת משנה לפיתוח ומדיניות אקדמית

 

פרופ’ חגית מסר ירון- יו”ר, פרופ’ מנואל טרכטנברג, פרופ’ חיה קלכהיים, פרופ’ פואד פארס, ד”ר לאה בם, פרופ’ יונינה אלדר, פרופ’ משה מאור, פרופ’ יעקב ויה, פרופ’ רוזה אזהרי, פרופ’ אורציון בר תנא, ד”ר אביטל שטיין.

מרכז הוועדה: מר מרק אסרף

 

 

II. ועדת משנה עליונה להסמכה, הכרה ורישוי

 

פרופ’ יונינה אלדר-יו”ר , פרופ’ משה מאור, פרופ’ רוזה אזהרי, פרופ’ פאדיה נאסר אבו אלהיג’א, פרופ’ רחל בן אליהו זהרי, פרופ’ עזרי טרזי, פרופ’ חגית מסר ירון, ד”ר אביטל שטיין.

מרכז הוועדה: גב’ סיגל מורדוך

 

 

III. ועדת המשנה להבטחת איכות

 

פרופ’ צילה סינוואני שטרן- יו”ר, פרופ’ מנואל טרכטנברג, פרופ’ חיה קלכהיים, פרופ’ רוזה אזהרי, פרופ’ פואד פארס, ד”ר רבקה ודמני, פרופ’ משה מאור, פרופ’ אלה בלפר, ד”ר אופיר העברי, פרופ’ חיים זנדברג, מר יאיר הראל, ד”ר אביטל שטיין, גב’ ריקי מנלצוייג

מרכז הוועדה: גב’ מיכל נוימן

 

 

V. ועדות משנה תחומיות להסמכה, הכרה ורישוי:

 

1. מדעי החברה, ניהול, עסקים, שלוחות, רב תחומי

 

פרופ’ משה מאור-יו”ר, פרופ’ אלה בלפר, ד”ר אופיר העברי, פרופ’ שמואל האוזר, מר יאיר הראל.

מרכז הוועדה: גב’ סיגל מורדוך

 

2. טכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, פרה רפואי, ביולוגיה, חקלאות

 

פרופ’ רוזה אזהרי-יו”ר, פרופ’ יונינה אלדר, פרופ’ רחל בן אליהו זהרי, ד”ר לאה בם, פרופ’ פואד פארס, פרופ’ יעקב ויה, פרופ’ צילה סינוואני שטרן.

מרכז הוועדה: ד”ר ורדה בן שאול

 

3. חינוך, הוראה, רוח, אמנות, משפטים

 

פרופ’ פאדיה נאסר אבו אלהיג’א-יו”ר, ד”ר רבקה ודמני,  פרופ’ אורציון בר-תנא, פרופ’ חיים זנדברג, פרופ’ עזרי טרזי .

מרכז הוועדה: מר מרק אסרף

 

 

IV.  ועדת משנה לפיקוח ואכיפה

 

פרופ’ חגית מסר ירון- יו”ר, פרופ’ מנואל טרכטנברג, ד”ר אביטל שטיין, מר חיים ביבס, פרופ’ משה מאור, פרופ’ עזרי טרזי, פרופ’ שמואל האוזר, פרופ’ משה מנדלבאום, גב’ ריקי מנדלצוייג .

מרכז הוועדה: ד”ר ורדה בן שאול

 

Queries 1068 | Seconds: 1.690