מבנה והרכב המועצה

חברי המועצה להשכלה גבוהה ה-12

 

כותרתתפקיד נוכחימידע נוסף
שר החינוך – יו”ר המל”גמידע נוסף
פרופ’ חגית מסר- ירון

סגן יו"ר המועצה להשכלה גבוהה.

פרופסור מן -המניין בבית הספר להנדסת חשמל, באוניברסיטת תל-אביב

מידע נוסף
פרופ’ אלי זלדובמידע נוסף
פרופ’ יהודית גל-עזר

פרופסור מן המניין במחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה

כיום היא חברה בארגונים מקצועיים ובוועדות בינלאומיים, וכן במערכות עיתונים העוסקים במחקר בהוראת מדעי המחשב, ביניהם הוועדה המייעצת (Advisory Council)  של
ה- CSTA –Computer Science Teachers Association.

 

 

מידע נוסף
פרופ’ חיה קלכהיים

פרופ' מן המניין בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית ירושלים.
חברת ועדת חוקה של האוניברסיטה העברית ירושלים.
חברת ועדת סינון לקבלת סגל אקדמי חדש באוניברסיטה העברית ירושלים.

מידע נוסף
פרופ’ פואד פארס

מרצה בכיר בפקולטה למדעים באוניברסיטת חיפה.

מידע נוסף
פרופ’ צילה סינואני שטרן

פרופסור מן המניין במחלקה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
יו"ר ועדת לימודי דוקטורט במחלקה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

מידע נוסף
פרופ’ פאדיה נאסר אבו אלהיג’א

פרופסור חבר בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב וראש יחידת המחקר במכללת סכנין

מידע נוסף
פרופ’ משה מאור

פרופ' מן המניין במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים.
מופקד הקתדרה למינהל ציבורי על-שם משפחת וולפסון.

מידע נוסף
פרופ’ חיים זנדברג

פרופסור חבר במסלול האקדמי של המכללה למינהל, בית הספר למשפטים. 

מידע נוסף
ד”ר רבקה ודמני שאומןמידע נוסף
ד”ר אופיר העברי

עמית מחקר בכיר, המכון ללימודים מתקדמים

מידע נוסף
פרופ’ שמואל האוזרמידע נוסף
פרופ’ אורציון ברתנא

פרופסור מן המניין במחלקה למורשת ישראל באוניברסיטת אריאל, מנחה לקראת התואר השני ולקראת התואר השלישי בה, עורך את כתב-העת המחקרי, 'מורשת ישראל' ועוסק בהקמת פקולטה למדעי הרוח במוסד.

 

תחומי מחקרו: ספרות עברית של מאתים וחמישים השנים האחרונות, נקודות-מגע בין ספרות ובין פילוסופיה וספרות הפנטסיה לזרמיה.

מידע נוסף
פרופ’ רחל בן אליהו זהרימידע נוסף
ד”ר לאה בםמידע נוסף
פרופ’ אלה בלפר

פרופסור מן המניין ומרצה במחלקה להיסטוריה באוניברסיטת בר-אילן.
ראש הקתדרה לחקר יהדות וחברה, שמטרתה אחדות דרך דו-שיח וחיפוש המשותף.
מרצה, חוקרת וכותבת על העולם היהודי ועל רדיקליזם ורומנטיציזם בהיסטוריה ובספרות.

מידע נוסף
פרופ’ רוזה אזהרי

חברה במחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה שבמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל.

מידע נוסף
פרופ’ יונינה אלדרמידע נוסף
פרופ’ עזרי טרזימידע נוסף
יאיר הראלמידע נוסף

 

ועדות המשנה הקבועות של המועצה

 

על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה התשי”ח- 1958, מספר חברי המועצה להשכלה גבוהה לא יפחת מ- 19 ולא יעלה על 25, ושר החינוך והתרבות ביניהם, המכהן כיו”ר המועצה מתוקף תפקידו, וכן יו”ר הוועדה לתכנון ולתקצוב, המכהן גם כחבר המועצה, וכן יו”ר התאחדות הסטודנטים בישראל.

 

כן נקבע בחוק המועצה כי לפחות שני שלישים מחברי המועצה יהיו בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה וכי במועצה יינתן ייצוג הולם לכל סוגי המוסדות להשכלה גבוהה.

 

בחודש מרץ 2012 מונתה מועצה להשכלה גבוהה השתים-עשרה, על ידי הנשיא, לתקופת כהונה של 5 שנים.

 

בפעולת וועדות המשנה של המועצה להשכלה גבוהה הוכנסו שינויים גדולים, הראשון הוא חלוקת ועדות המשנה הקבועות לפי תחומים (חינוך ורוח, חברה, מדעים הנדסה ושלוחות חו”ל) ולא לפי סוגי המוסדות, כפי שהיה נהוג במועצה משנת 2000.

 

השינוי השני הוא הקמתן של ועדות משנה רוחביות חדשות: ועדת משנה עליונה להסמכה, הכרה ורישוי,  ועדת משנה לפיתוח ומדיניות אקדמית, ועדה לפיקוח ואכיפה וועדה להבטחת איכות.

 

להלן פירוט ועדות המשנה הקבועות של המועצה השתים-עשרה וחבריהן:

 

ועדות משנה רוחביות:

 

1. ועדת משנה לפיתוח ומדיניות אקדמית

 

פרופ’ חגית מסר ירון- יו”ר,  פרופ’ חיה קלכהיים,  ד”ר לאה בם, פרופ’ יונינה אלדר,  פרופ’ רוזה אזהרי, פרופ’ אורציון בר תנא, פרופ’ צילה סינוואני, פרופ’ רחל בן אליהו זהרי, מר גלעד ארדיטי, מר גדי פרנק.

מרכז הוועדה: מר מרק אסרף

 

 

2. ועדת משנה להכרה הסמכה ורישוי

 

פרופ’ יונינה אלדר-יו”ר , פרופ’ חגית מסר-ירון, פרופ’ חיים זנדברג, פרופ’ רוזה אזהרי, פרופ’ פאדיה נאסר אבו אלהיג’א, פרופ’ רחל בן אליהו זהרי, פרופ’ עזרי טרזי, פרופ’ יהודית גל-עזר, פרופ’ צילה סינוואני, מר גלעד ארדיטי.

מרכז הוועדה: גב’ מרב אברהמי

 

 

3. ועדת משנה לפיקוח ואכיפה

 

פרופ’ חגית מסר ירון- יו”ר, פרופ’ עזרי טרזי, פרופ’ שמואל האוזר,פרופ’ פייסל עזאייזה, ד”ר לאה בם, מר יאיר הראל, מר גדי פרנק, גב’ מיכל נוימן

מרכז הוועדה: גב’ אתי נעים

 

 

4. ועדה להבטחת איכות:

 

פרופ’ צילה סינוואני שטרן- יו”ר, פרופ’ חגית מסר-ירון, פרופ’ חיה קלכהיים, ד”ר רבקה ודמני, פרופ’ אלה בלפר, פרופ’ חיים זנדברג, מר יאיר הראל, פרופ’ אלי זלדוב, מר גדי פרנק, גב’ מיכל נוימן.

מרכז הוועדה: ד”ר ורדה בן שאול

 

 

ועדות משנה תחומיות:

 

1.תת ועדת משנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות

 

פרופ’ פאדיה נאסר (יו”ר), פרופ’ אורציון ברתנא, ד”ר רבקה ודמני, פרופ’ עזרי טרזי, פרופ’ בתיה לאופר.

מרכזת הוועדה: גב’ בתיה הקלמן

 

2.תת ועדת משנה תחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה

 

פרופ’ חיים זנדברג (יו”ר), פרופ’ אלה בלפר, פרופ’ שמואל האוזר,מר יאיר הראל, פרופ’ יהודית גל-עזר, ד”ר אופיר העברי, פרופ’ נחמיה פרידלנד.

מרכז הוועדה: גב’ מוניקה שמילוביץ

 

3. ועדת משנה תחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה פרה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו”ל

 

פרופ’ רוזה אזהרי-יו”ר, פרופ’ יונינה אלדר, פרופ’ רחל בן אליהו זהרי, ד”ר לאה בם, פרופ’ אלי זלדוב, פרופ’ פואד פארס, פרופ’ צילה סינוואני שטרן, מר גלעד ארדיטי, מר בוריס סולטנוביץ – רשם המהנדסים*, מר מונל אברהם – נציג רשם המהנדסים*.

* משמשים כמשקיפים מטעם רשם המהנדסים

מרכז הוועדה: גב’ מרב אברהמי

 

Queries 877 | Seconds: 3.015