21/11/2016

מיכל נוימן, סמנכ”ל לעניינים אקדמיים ומזכיר המל”ג