21/11/2016

מרב שביב, סמנכ”ל תכנון ומדיניות

לאגף תכנון ומדיניות