21/11/2016

ד”ר ליאת מעוז, סמנכ”ל אסטרטגיה ובינלאומיות

לאגף אסטרטגיה ובינלאומיות