26/03/2017

ד”ר סאמר חאג יחיא

ד”ר חאג יחיא הינו מרצה בתכנית המוסמך בכלכלה פיננסית של המרכז הבינתחומי בהרצליה. הוא מכהן כיו”ר ועדת הביקורת, הסתדרות מדיצינית הדסה (חל”צ), מנכ”ל ויו”ר ס.ה. עדן ייעוץ וניהול עסקי ובינלאומי, ודירקטור בנק לאומי.

למידע נוסף