21/11/2016

נפתלי בנט שר החינוך ויו”ר המועצה להשכלה גבוהה