11/11/2011

מר רם שפע

מר שפע הינו יו”ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל.

למידע נוסף