26/03/2017

פרופ’ סעד תפוחי

פרופ’ תפוחי הינו דיקן הפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה במכללה האקדמית להנדסה ע”ש סמי שמעון. הוא מכהן כראש התכנית לתואר שני בהנדסת חשמל.

למידע נוסף