אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מוסדות לימוד אוניברסיטאות
אזור אזור הדרום
תאריך הכרה 30/05/1972
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הוקמה על ידי ממשלת ישראל במטרה לקדם את פיתוח הנגב. האוניברסיטה היא מרכז חשוב להוראה ולמחקר באוניברסיטה קיימים הפקולטות למדעי ההנדסה, מדעי הבריאות, מדעי הטבע ומדעי הרוח והחברה, ניהול ובית-הספר ללימודי מחקר מתקדמים. כמו כן ישנם מכוני מחקר
המכון הלאומי לביוטכנולוגיה, המכונים לחקר המדבר , בית-הספר הבינלאומי ללימודי מדבר ומכון בן-גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן-גוריון. לאוניברסיטה קמפוסים בבאר-שבע, שדה בוקר ואילת.
האוניברסיטה מחויבת למצוינות אקדמית, למעורבות חברתית ולקידום ההשכלה הגבוהה. מאז הקמתה ב-1969 צברה האוניברסיטה מוניטין עולמי במחקר ופיתוח של חקלאות מדברית ובגישתה החדשנית לרפואה קהילתית ורב-תרבותית, והיא תורמת תרומה מדעית חשובה לארצות מתפתחות בעולם.

כתובת
ת.ד. 653, באר-שבע 84105
טלפון
08-64611111
פקס
08-6479434

דוקטור לרפואה

תכנית לימודרפואה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.D
תכנית לימודהנדסת חשמל ומחשבים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מחשבים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מכונות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת ביוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסה כימית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת אנרגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מערכות מידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חומרים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מערכות תקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי אפריקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי מדינת ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודחינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהנדסת תוכנה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסה גרעינית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסה ביו רפואית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודפוליטיקה וממשל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפסיכו-ביולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודאמנות חזותית: תולדות האמנות ולימודי יצירה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהנדסת בניין
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודניהול מערכות מידע, קורס טיס
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכלכלה וניהול, קורס טיס
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול מערכות מידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודאמנויות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי הגיאולוגיה והסביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהיסטוריה כללית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהיסטוריה של עם ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודביוכימיה קלינית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Med.Sc
תכנית לימודארכיאולוגיה/אנתרפולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודביוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודלשון עברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.S.W)
תכנית לימודפוליטיקה וממשל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפיזיולוגיה ונוירוביולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Med.Sc
תכנית לימודספרות עברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודספרויות זרות ובלשנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסוציולוגיה/אנתרופולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסיעוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (B.S.N)
תכנית לימודפיזיותרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בפיזיותרפיה (B.P.T)
תכנית לימודפיסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפילוסופיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודקוגניציה ומדעי המוח
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודתולדות האמנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודרפואת חירום
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.EMS
תכנית לימודפסיכולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודים רב תחומיים במדעי החברה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול מערכות בריאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסטטיסטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעים קוגנטיביים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול מלונאות ותיירות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמחשבת ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי הרפואה תלת שנתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Med.Sc
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי הטבע והטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמנהל ומדיניות ציבורית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמורפולגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Med.Sc
תכנית לימודמקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול ומדעי ההתנהגות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמתמטיקה ומדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודרוקחות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Pharm
תכנית לימודמדעי החיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעים קוגניטיביים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהנדסה סביבתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודרוקחות קלינית קהילתית וניהול רגולטורי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודלשון עברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודייעוץ חינוכי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחינוך רפואי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Med.Sc
תכנית לימודתכניות לימודים והוראה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודחינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודוירולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Med.Sc
תכנית לימודהנדסת מערכות מידע /אבטחת המרחב המקוון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת מערכות תקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי זיקנה (גרונטולוגיה)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדעי החיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודלימודי עבודה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי מדינת ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי מגדר
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי מדבר
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודלימודי מדבר
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהנדסת מערכות מידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת מכטרוניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהוראת המדעים והטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהידרולוגיה ואיכות מים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהיסטוריה כללית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדעי הגיאולוגיה והסביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודאפידמיולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Med.Sc
תכנית לימודביוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודבריאות הציבור
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.P.H
תכנית לימודהיסטוריה של עם ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהנדסה ביורפואית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת חומרים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ומחשבים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת מכונות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת בניין
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת אלקטרואופטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסה גרעינית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסה כימית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי המעבדה הרפואית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעי המעבדה הרפואית (.B.Med.lab.Sc)
תכנית לימודמדעי הרפואה תלת שנתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Med.Sc
תכנית לימודפיזיותרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.P.T
תכנית לימודפיסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודפסיכולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפוליטיקה וממשל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית בטיפול באמצעות אמנויות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודספרויות זרות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודספרות עברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בעבודה סוציאלית (M.S.W)
תכנית לימודלימודים רב תחומיים במדעי החברה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודרפואה בינלאומית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Med.Sc
תכנית לימודממשק ושמירת טבע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודפרמקולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Med.Sc
תכנית לימודניהול ארגונים ללא כוונת רווח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודאקולוגיה ממשק ושמירת הטבע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודפילוסופיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודרפואת חירום
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.EM
תכנית לימודתולדות האמנות ותרבות חזותית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודסיעוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בסיעוד (M.S.N)
תכנית לימודסוציולוגיה/אנתרופולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמנהל עסקים /אוני' בוסטון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמקרא
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמיקרוביולוגיה ואימונולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Med.Sc
תכנית לימודלימודי המזרח התיכון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי המזרח התיכון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמחשבת ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודניהול והנדסת בטיחות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודסוציולוגיה- אנתרופולוגיה /ארכיאולוגיה- אנתרופולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודסוציולוגיה- אנתרופולוגיה/ בסוציולוגיה ארגונית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודסוציולוגיה של הבריאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Med.Sc
תכנית לימודניהול מערכות בריאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.H.A
תכנית לימודניהול מלונאות ותיירות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודניהול ויישוב סכסוכים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודניהול וכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהנדסה אלקטרואופטית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)