אוניברסיטת בר-אילן
מוסדות לימוד אוניברסיטאות
אזור אזור תל אביב
תאריך הכרה 08/11/80
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים

אוניברסיטת בר-אילן היא הגדולה שבאוניברסיטאות ישראל ובעלת שיעור הצמיחה הגבוה שבהן. בבר-אילן לומדים קרוב ל-34,000 סטודנטים, מהם 25,930 סטודנטים לתואר בקמפוס המרכזי ברמת-גן, ובמכללות האזוריות שבחסות האוניברסיטה, ועוד כ-8,000 תלמידים בתכניות הלימודים השונות שמתקיימות בבר-אילן.
ייחודה של אוניברסיטת בר-אילן הוא בהקניית יסודות המורשת היהודית באמצעות לימודי היסוד ביהדות, המכון הגבוה לתורה וטיפוח הזהות היהודית, תוך כדי לימוד אקדמי ברמה גבוהה ופיתוח מחקר מתקדם במסגרת פקולטות, מחלקות ומרכזי מחקר . כמו כן הוקמה הפקולטה לרפואה החמישית בישראל.

כתובת
רמת-גן 52900
טלפון
03-5318111
פקס
03-5352423

תואר ראשון

תכנית לימודייעוץ חינוכי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדע המדינה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודחינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתרבות צרפת בשפה העברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמזרח קדום
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסוציולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודגיאוגרפיה ולימודי סביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדע המדינה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסוציולוגיה-אנתרופולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המידעה והספרנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמזרח תיכון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודערבית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודאנגלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי הרוח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול הטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודצרפתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודב.א. כלי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודספרות עם ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפילוסופיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהיסטוריה של עם ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהיסטוריה כללית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתלמוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול ויישוב סכסוכים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלשון עברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המוח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודביו אתיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודבוטניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמיקרוביולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודביוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודביו רפואה (ביולוגיה הומנית)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודאופטומטריה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Opt
תכנית לימודהנדסת מחשבים (חומרה)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודלוגיסטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודטכנולוגיה עילית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה ויישומיה לטכנולוגיה עתירת מדע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודביולוגיה כללית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודביולוגיה חישובית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודטכנולוגיה עילית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול לוגיסטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהנדסת מחשבים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי החיים - מסלול ביוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודכימיה תרופתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי הטבע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודביוכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודפיזיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודלימודי מידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודדוקטור ברפואה ארבע שנתי
סטאטוסהסמכה
תכנית לימודחשבונאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמשאבי אנוש
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודציבורית ופוליטית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמימון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמערכות מידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמימון ובנקאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודשיווק
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודניהול והתנהגות ארגונית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודלימודי מגדר
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודניהול לוגיסטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודרב תחומי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית פיתוח קהילתי וארגוני
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודניהול לוגיסיטקה למנהלים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודניהול מערכות בריאות ובריאות הציבור
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Ph
תכנית לימודכלכלה-עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודניהול תעשייתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמנע"ס ניהול פיננסי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודביוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודננוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודאלקטרוכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמיקרוביולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודבוטניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודעבודה סוציאלית שיקום ובריאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודאופטומטריה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודננוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודביופיזיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמשפטים לתלמידים שאינם משפטנים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודניהול פיננסי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודבינלאומי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה ויישומיה לטכנולוגיה עתירת מדע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודפיזיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמנע"ס למנהלים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית מנהלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתרגום וחקר התרגום
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמתורגמנות עברית ערבית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמתורגמנות ערבית עברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי ארץ ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודספרות מדע והמידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמידע וספרנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתרפיה במוסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי מידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחקר הספר העברי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדע המידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודים קלאסיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי ארץ ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמחשבת ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתקשורת וטכנולוגיה בחינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהתפתחות הילד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודיהדות זמננו
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתרפיה במוסיקה עם תיזה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפרשנות ותרבות (הרמנוטיקה)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתרבות חומרית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודשימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתרפיה במוסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהיסטוריה של המזרח התיכון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמזרח תיכון- ימי ביניים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודספרות כללית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודספרות עברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודדרמה וספרות ככוחות מרפאים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודספרות השוואתית של תרבויות וספרויות מזרח אסיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהיסטוריה של עם ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמקרא
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודסוציולינגויסטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדעי הרוח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדעי הרוח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדעי הרוח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלשון עברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודעריכה לשונית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודביו-אתיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפילוסופיה כללית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמזרח תיכון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמזרח תיכון - העת החדשה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפילוסופיה ביו-אתיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודבלשנות במחקר קליני
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודבלשנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודספרות ערבית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודספרות ערבית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודבלשנות וספרות אנגלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמחשבת החינוך ותולדותיו
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתוכניות לימודים והוראה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדע המדינה/מחשבה וארגון מדיני ביהדות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדע המדינה/ממשל ומדיניות ציבורית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדע המדינה/עתונאות ותקשורת ציבורית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדע המדינה/אסטרטגיה מודיעין ובטחון לאומי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדע המדינה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודסוציולוגיה-אנתרופולוגיה/חברה מודרנית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודסוציולוגיה-אנתרופולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודסוציולוגיה-אנתרופולוגיה/פסיכולוגיה חברתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודסוציולוגיה-אנתרופולוגיה/ סוציולוגיה ארגונית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודסוציולוגיה-אנתרופולוגיה/סוציולוגיה של הבריאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדע המדינה/תקשורת פוליטית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדע המדינה/תקשורת פוליטית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודגיאוגרפיה וסביבה ולימודי ארץ ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודגיאוגרפיה וסביבה שימור ופיתוח נוף עם תיזה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית שיקומית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודגיאוגרפיה ולימודי סביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה חברתית שיקומית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודצבא ובטחון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה קלינית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה עיונית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה שיקומית קלינית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה קלינית של הילד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלקויות למידה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמנהיגות וניהול מערכות חינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפדגוגי דידקטי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחינוך חברתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהוראת המדעים ותכניות לימודים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחינוך מיוחד מוגבלות שכלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהתפתחות הילד ייעוץ לגיל הרך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדע הלכה וחינוך עם תיזה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמליות עם תיזה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחינוך מיוחד אוטיזים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחינוך מיוחד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודייעוץ חינוכי
סטאטוסהסמכה
תכנית לימודפסיכולוגיה חינוכית טיפולית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה שיקומית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה ניסויית מחקרית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה קלינית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה שיקומית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה קוגניציה רגש ומוח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה רפואית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה קלינית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה קלינית של הילד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדעי הרפואה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)