אוניברסיטת תל אביב
מוסדות לימוד אוניברסיטאות
אזור אזור תל אביב
תאריך הכרה 08/11/71
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים

אוניברסיטת תל אביב היא אוניברסיטה מהגדולות בישראל, שוכנת ברמת אביב, תל אביב. הקמתה נעשתה בשלבים ונמשכה כעשר שנים תוך כדי איחוד של מוסדות שונים. גרעין האוניברסיטה הוקם ב-1 בדצמבר 1953 באבו כביר, סמוך ליפו, עם פתיחת “המכון האוניברסיטאי למדעי הטבע”. ב-4 בנובמבר 1964 נחנך הקמפוס הקבוע של האוניברסיטה ברמת אביב, ב-2.11.1969 קיבלה האוניברסיטה מהמועצה להשכלה גבוהה. אוניברסיטת תל אביב היא הגדולה שבאוניברסיטאות המחקר בישראל, בעיקר הודות למיקומה בלב תל אביב ואזור גוש דן.

כתובת
רמת-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 69978
טלפון
03-6408111
פקס
03-6407174

תואר ראשון

תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמזרח תיכון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמזרח אסיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמוסיקולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמנהל רפואי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמתמטיקה-פיזיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה שימושית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודפיסיקה ומדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעים פלניטריים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב-מדעי החיים עם התמחות בביואינפורמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי הטבע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב-מדעי החיים עם התמחות בביואינפורמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב והנדסת חשמל ואלקטרוניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי הרפואה ומדעי החיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי הרפואה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.M.S
תכנית לימודמדעי הרוח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודנוירוביוכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפילוסופיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפיזיקה יישומית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודפיזיקה וגיאופיסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודצרפתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודקולנוע וטלוויזיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתיאוריה וקומפוזיציה במוסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודריפוי בעיסוק
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.O.T
תכנית לימודפיזיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודפיזיותרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Sc.PT
תכנית לימודסוציולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול סוציולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול-כלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסטטיסטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.S.W)
תכנית לימודסיעוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Nurs
תכנית לימודסטטיסטיקה וחקר ביצועים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדע המדינה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלשון עברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודביולוגיה עם הדגש באקולוגיה ובאבולוציה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודביולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודביולוגיה ומדעי החיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודביולוגיה ובכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודביופיסיקה וביוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודבלשנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודגנטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודגיאופיזיגיאופיזיקה ומדעי האטמוספירה והחלל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודגיאוגרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודביולוגיה וביוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודביוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודסיעוד לאוכלוסייה מיוחדת- פסגה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתרבות עברית ויהודית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי רפואת השיניים וביולוגיה
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודאדריכלות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Arch
תכנית לימודאמנות התאטרון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודבוטניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודארצות מתפתחות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודאקולוגיה ואיכות סיבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהיסטוריה סוציולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהמגמה הבין-תחומית בתרבות עברית ויהודית (בהליך קבלת אישור המל"ג)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכימיה ופרמקולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודכלכלה וחשבונאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכלכלה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודים מתקדמים בביוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודלימודי צרפת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי מגדר
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודחשבונאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסה מכנית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסה ביו-רפואית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודזואולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודחקר התודעה (ביולוגיה ופילוסופיה)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודחינוך - כבדי שמיעה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודבריאות הציבור
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.P.H
תכנית לימודאמנות התאטרון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמשפט כללי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)
תכנית לימודמשפט אזרחי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)
תכנית לימודמיקרוביולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמנהל עסקים בשיתוף Kellogg אוניברסיטת נורת'ווסטרן
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמשפט פלילי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)
תכנית לימודמשפט ציבורי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)
תכנית לימודנוירוביוכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה שימושית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמנהל מערכות בריאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.H.A
תכנית לימודמדעי הרוח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדעי המחשב מסלול בביואינפורמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמוסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדעי הניהול מימון חשבונאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמנהל ומנהיגות בחינוך 
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמחקר תרבות הילד והנוער
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדעי הניהול התנהגות ארגונית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודנוירוביולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודניהול טכנולוגיה ומערכות מידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודריפוי בעיסוק
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Sc.O.T
תכנית לימודקולנוע וטלויזיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודצרפתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתואר שני בלימודי סביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתואר שני בלימודי סביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודתסריטאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.F.A
תכנית לימודתלמוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדעי החיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודפיסיקה מתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודפילוסופיה - אתיקה יישומית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודסיעוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Nurs
תכנית לימודסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודנשים ומגדר
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודספרות יוצרת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.S.W
תכנית לימודפילוסופיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפיזיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודפיזיותרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Sc.PT
תכנית לימודמדעי היהדות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדעי הטבע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהידרוספירה ומשאבי מים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהוראת היסטוריה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודדיפלומטיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהיסטוריה כללית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהיסטוריה של המזרח התיכון בשםה האנגלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהנדסה מכנית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסה ביו-רפואית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהיסטוריה של עם ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודגיאופיזיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודגיאוגרפיה סביבה וחברה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודבטחון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודארכיאולוגיה וחומרים ארכיאולוגיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודאקולוגיה ואיכות סיבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודביוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודביוסטטיסטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודגיאוגרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודבריאות הציבור
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.P.H
תכנית לימודבימוי הפקיה ותסריטאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.F.A
תכנית לימודהנדסת חומרים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודלימודים קלאסיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודים קוגנטיביים של השפה ושימושיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי עבודה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלקויות למידה 
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדיניות ציבורית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדעי הדתות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדע והנדסת חומרים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדע המדינה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי ישראל הקדום
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודכימיה פיזיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהתכנית ללימודי ביטחון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהנדסת תעשייה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת סביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהתכנית ללימודי מגדר
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחומרים וננו טכנולוגיות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודכימיה מסלול חומרים וננו-טכנולוגיות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודחקר ביצועים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודאדריכלות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)