האוניברסיטה העברית בירושלים
מוסדות לימוד אוניברסיטאות
אזור אזור ירושלים
תאריך הכרה 17/11/1959
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים

האוניברסיטה העברית בירושלים, אם האוניברסיטאות בישראל נוסדה בשנת 1918 ונפתחה רשמית בשנת 1925 על הר-הצופים. האוניברסיטה העברית היא מוסד אקדמי רב תחומי בעל שם עולמי להוראה ולמחקר. לאוניברסיטה קשרים ענפים עם הקהילה האקדמית בארץ ובעולם. האוניברסיטה שמה דגש על מחקר ועל לימודים לתארים מתקדמים. האוניברסיטה מעניקה תארי דוקטור. האוניברסיטה עושה לרווחת הקהילה בהפצת ידע ובקידום נוער ופועלת בענייני משפט, חברה ובריאות. מיעדיה של האוניברסיטה להכשיר מנהיגות ציבורית, מדעית, חינוכית ומקצועית, שימור המורשת היהודית והתרבותית הרוחנית והאינטלקטואלית והרחבת גבולות הדעת למען האנושות כולה.

כתובת
הר-הצופים, ירושלים 91905
טלפון
02-5882111
פקס
02-5811023

תואר ראשון

תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמנהל עסקים וכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול משאבי מזון ותיירות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודנצרות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמחול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Dance
תכנית לימודמדעי הרפואה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Sc.Med
תכנית לימודלשון עברית ולשונות היהודים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי הרפואה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.M.S
תכנית לימודסטטיסיטקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסיעוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Nurs
תכנית לימודקוגניציה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודרוקחות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Sc.Pharm
תכנית לימודרוקחות - לימודי הסבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Sc.Pharm
תכנית לימודריפוי בעיסוק
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Opt
תכנית לימודפילוסופיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפולקלור יהודי והשוואתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודספרות כללית והשוואתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודספרות עברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.S.W)
תכנית לימודלשון עברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודים כללים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודבלשנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהיסטוריה כללית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהיסטוריה של עם ישראל יהדות זמננו
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהנדסת אלקטרוניקה ותקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודביוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודארכיאולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעים ביו רפואיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Sc.Med
תכנית לימודהנדסת מחשבים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודאנגלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהנדסת תוכנה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודוטרינריה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארD.V.M
תכנית לימודלימודי מקרא
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי נצרות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי סביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודלימודים אמריקניים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכלכלה חקלאית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודיחסים בין לאומיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודוטרינריה ארבע שנתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארD.V.M
תכנית לימודחינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודחשבונאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודרפואת שיניים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארD.M.D
תכנית לימודשיננות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.D.H
תכנית לימודאינטרנט וחברה
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתלמוד והלכה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודשפה וספרות גרמנית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול ארגונים קהילתיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודניהול והנדסת בטיחות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודניהול טכנולוגיה כימית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמנהל ומדיניות ציבורית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודניהול מערכות בריאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.H.A
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמנהל עסקים למנהלים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמלכ"רים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודשפה וספרות גרמנית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתכנון אזורי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתעודת הוראה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודריפוי בעיסוק
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Opt
תכנית לימודרוקחות קלינית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Sc.Pharn
תכנית לימודפיזיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמיכשור אלקטרוני
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודסוציולוגיה אנתרופולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודכימיה פיסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודבלשנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודבריאות הציבור
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.P.H
תכנית לימודגיאוגרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודארכיונאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Lis
תכנית לימודארכיאולוגיה מוסלמית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודאמנויות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.F.A
תכנית לימודאנגלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.A.Mus.
תכנית לימודארכיאולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודגיל הרך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהוראה בחוגים ממדעי הרוח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדעי התזונה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמוסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Mus
תכנית לימודיחסים בין לאומיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחקלאות ואיכות הסביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהיסטוריה כללית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהיסטוריה של עם ישראל יהדות זמננו
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמידענות ספרנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Lis