האוניברסיטה העברית בירושלים
מוסדות לימוד אוניברסיטאות
אזור אזור ירושלים
תאריך הכרה 17/11/1959
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים

האוניברסיטה העברית בירושלים, אם האוניברסיטאות בישראל נוסדה בשנת 1918 ונפתחה רשמית בשנת 1925 על הר-הצופים. האוניברסיטה העברית היא מוסד אקדמי רב תחומי בעל שם עולמי להוראה ולמחקר. לאוניברסיטה קשרים ענפים עם הקהילה האקדמית בארץ ובעולם. האוניברסיטה שמה דגש על מחקר ועל לימודים לתארים מתקדמים. האוניברסיטה מעניקה תארי דוקטור. האוניברסיטה עושה לרווחת הקהילה בהפצת ידע ובקידום נוער ופועלת בענייני משפט, חברה ובריאות. מיעדיה של האוניברסיטה להכשיר מנהיגות ציבורית, מדעית, חינוכית ומקצועית, שימור המורשת היהודית והתרבותית הרוחנית והאינטלקטואלית והרחבת גבולות הדעת למען האנושות כולה.

כתובת
הר-הצופים, ירושלים 91905
טלפון
02-5882111
פקס
02-5811023

תואר ראשון

תכנית לימודחינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודוטרינריה ארבע שנתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארD.V.M
תכנית לימודוטרינריה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארD.V.M
תכנית לימודהנדסת תוכנה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודחשבונאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודיחסים בין לאומיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי נצרות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי מקרא
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכלכלה חקלאית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהנדסת אלקטרוניקה ותקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהיסטוריה של עם ישראל יהדות זמננו
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהנדסת מחשבים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודשפה וספרות גרמנית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודשיננות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.D.H
תכנית לימודריפוי בעיסוק
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Opt
תכנית לימודאנגלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודארכיאולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהיסטוריה כללית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודבלשנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודביוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודלימודי סביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודלימודים אמריקניים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסטטיסיטקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודנצרות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי הרפואה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Sc.Med
תכנית לימודמדעי הרפואה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.M.S
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעים ביו רפואיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Sc.Med
תכנית לימודמחול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Dance
תכנית לימודמנהל עסקים וכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול משאבי מזון ותיירות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודלשון עברית ולשונות היהודים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלשון עברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודים כללים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתלמוד והלכה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפילוסופיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפולקלור יהודי והשוואתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודרוקחות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Sc.Pharm
תכנית לימודקוגניציה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.S.W)
תכנית לימודספרות עברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודרוקחות - לימודי הסבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Sc.Pharm
תכנית לימודסיעוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Nurs
תכנית לימודרפואת שיניים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארD.M.D
תכנית לימודספרות כללית והשוואתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפיזיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודסוציולוגיה אנתרופולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמוסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Mus
תכנית לימודקרימינולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודשפה וספרות גרמנית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהיסטוריה כללית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהוראה בחוגים ממדעי הרוח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודריפוי בעיסוק
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Opt
תכנית לימודרוקחות קלינית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Sc.Pharn
תכנית לימודכימיה פיסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודניהול טכנולוגיה כימית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי התזונה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודארכיונאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Lis
תכנית לימודבריאות הציבור
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.P.H
תכנית לימודניהול מערכות בריאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.H.A
תכנית לימודגיל הרך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהיסטוריה של עם ישראל יהדות זמננו
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודגיאוגרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמידענות ספרנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Lis
תכנית לימודמנהל ומדיניות ציבורית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמיכשור אלקטרוני
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמלכ"רים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמנהל עסקים למנהלים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודניהול והנדסת בטיחות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודניהול ארגונים קהילתיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודתעודת הוראה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודאמנויות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.F.A
תכנית לימודבלשנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחקלאות ואיכות הסביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודאנגלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.A.Mus.
תכנית לימודארכיאולוגיה מוסלמית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתכנון אזורי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודארכיאולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודיחסים בין לאומיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)