האוניברסיטה הפתוחה
מוסדות לימוד אוניברסיטאות
אזור אזור השרון
תאריך הכרה 17/11/1960
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים

האוניברסיטה הפתוחה הוקמה ב-1974 במטרה להנגיש לימודים אקדמיים לאוכלוסיות רחבות ככל האפשר. ייחודה בקבלה פתוחה לתואר ראשון, ללא תנאי קבלה מוקדמים. הלימודים באוניברסיטה הפתוחה מתקיימים בשיטות של הוראה מרחוק, המאפשרות למידה לתואר בלא תלות במיקומו של קמפוס לימודים.

באוניברסיטה הפתוחה קיימים גם מסלולים ללימודי תואר שני בתחומים.שונים, בהם דרישות הקבלה דומות למקובל בשאר האוניברסיטאות.

בנוסף מציעה האוניברסיטה הפתוחה אפיקי מעבר למוסדות אקדמיים אחרים. אפיקי המעבר מאפשרים למעוניינים בכך להתחיל בלימודי התואר הראשון באוניברסיטה הפתוחה, להגיע להישגים כנדרש באפיק המעבר (הרכב קורסים וציוניהם מוגדרים מראש עבור כל אפיק) ולהמשיך את הלימודים (בדרך-כלל החל מהשנה השניה) באוניברסיטה אחרת.

כתובת
דרך האוניברסיטה 1, ת.ד. 808 רעננה 4353701

תואר ראשון

תכנית לימודמדעי החברה בהדגשת יחסים בינלאומיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי היהדות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסוציולוגיה/תוכנית לימודים ושיטות הוראה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודיחסים בינלאומיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדע המדינה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי החברה בהדגשת מדע המדינה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסוציולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמקרא ועולמו
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי החברה בהדגשת ניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי החברה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודחשבונאות עם חטיבה בכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכלכלה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדע המדינה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדע המדינה וסוציולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודחינוך (‏במגמת ליקויי למידה‎)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי החברה בהדגשת חינוך: ליקויי למידה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי החברה בהדגשת חינוך: תכניות לימודים ושיטות הוראה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודחינוך (‏במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה‎)‏
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי החברה והרוח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתעודת הוראה בפסיכולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי החברה בהדגשת תקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודקוגניציה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדיניות ציבורית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי החברה בהדגשת מינהל ומדיניות ציבורית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתעודת הוראה באזרחות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמזרח תיכון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמידע וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי החייים בהדגשה תאית-מולקולרית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודפיסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודכימיה
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי היהדות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודקדם רפואה pre med
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תוכנה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודאמנויות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפילוסופיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודקולנוע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהנדסת תעשיה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מערכות מידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודתכניות לימודים ושיטות הוראה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתעודת הוראה בתורה שבעל-פה ובמחשבת ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפילוסופיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתעודת הוראה בהיסטוריה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעים בהדגשת מתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי הטבע בהדגשת כימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי הטבע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי הטבע בהדגשת פיסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי החיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי החיים בהדגשת לימודי שדה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי החיים בהדגשת ביוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מערכות מידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעים בהדגשת מדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב מערכות ויישומים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב - מסלול ביואינפורמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודתעודת הוראה במדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהיסטוריה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדע המדינה וסוציולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול וסוציולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודפסיכולוגיה חברתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמחשבה הביולוגית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודטכנולוגיות ומערכות למידה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדיניות ומנהיגות בחינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי תרבות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)