האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור ירושלים
תאריך הכרה 10/06/74
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
גבעת רם ירושלים 91904

תואר ראשון

תכנית לימודמחול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Dance
תכנית לימודמוסיקה רב תחומית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במוסיקה (.B.Mus)
תכנית לימודמוסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Mus
תכנית לימודמחול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Dance