המכללה האקדמית אשקלון- באחריות אוניברסיטת בר אילן
מוסדות לימוד מסלולים אקדמיים במכללות אזוריות באחריות אוניברסיטאות
אזור אזור הדרום
תאריך הכרה 22/02/07
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
רח' יצחק בן צבי 12 אשקלון 78211
טלפון
08-6789111
פקס
08-6790840