המכללה האקדמית אשקלון
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור הדרום
תאריך הכרה 22/02/2007
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
רח' יצחק בן צבי 12 אשקלון 78211
טלפון
08-6789222
פקס
08-6789224

תואר ראשון

תכנית לימודלימודי תיירות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכלכלה ולוגיסטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכלכלה וחשבונאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודכלכלה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי התזונה
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודבריאות הציבור
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסיעוד
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר בסיעוד (B.S.N)
תכנית לימודלימודים רב תחומיים
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכלכלה ובנקאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפוליטיקה וממשל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי ארץ ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)