המכללה האקדמית גליל מערבי
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור הצפון
תאריך הכרה 29/07/2009
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
ת.ד. 2125 עכו מיקוד: 24121
טלפון
04-9015205
פקס
04-9015320

תואר ראשון

תכנית לימודלוגיסטיקה
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסוציולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי שימור
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודחינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודרב תחומי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי תיאטרון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)