המכללה האקדמית הדסה ירושלים
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור ירושלים
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
ת.ד 1114 ירושלים 91010
טלפון
02-6291911
פקס
02-6250619

תואר ראשון

תכנית לימודמדעי המעבדה הרפואית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעי המעבדה הרפואית (.B.Med.lab.Sc)
תכנית לימודביוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודפוליטיקה ותקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודאופטומטריה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Optom
תכנית לימודהפרעות בתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתקשורת צילומית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודניהול ארגוני שירות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי איכות הסביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכלכלה וחשבונאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודעיצוב תעשייתי מכליל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעיצוב (.B.Des)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי הראייה ואופטומטריה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Optom
תכנית לימודניהול ארגוני שירות
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהפרעות בתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)