המכללה האקדמית לחינוך ע”ש קיי
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור הדרום
תאריך הכרה 16/07/1996
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך

קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול הגן (לידה-שש) בלימודים כלליים.

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול הגן (לידה-שש) במגזר הבדואי בהתמחויות: חינוך מיוחד, לימודים כלליים.

 “בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול היסודי (א’-ו’) בהתמחויות: לשון עברית, ספרות, מקרא, מתמטיקה, מדעים, לימודים כלליים.

 “בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול היסודי (א’-ו’) במגזר הבדואי בהתמחויות: לשון ערבית כשפה ראשונה, מתמטיקה, מדעים, חינוך מיוחד, לימודים כלליים, עברית שפה שנייה בבתי הספר הערביים.

 “בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול העל-יסודי בהתמחויות: לשון עברית, ספרות, ביולוגיה-כימיה, מקרא, חינוך בלתי פורמאלי, אנגלית, ערבית כשפה שניה,  ערבית כשפה ראשונה, עברית כשפה שניה, היסטוריה, גיאוגרפיה, מחשבים, יהדות, מתמטיקה חד-חוגי, מתמטיקה-מחשבים, מתמטיקה-פיזיקה, לימודים כלליים.

“בוגר בהוראה” (B.Ed) בחינוך גופני במסלול הרב-גילאי (א-י”ב).

“בוגר בהוראה” (B.Ed) באמנות במסלול הרב-גילאי (א-י”ב).

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול החינוך המיוחד (גילאי 21-6) במתכונת דו-חוגית עם אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל”ג במסלול הגיל הספציפי או עם לימודים כלליים.

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול החינוך המיוחד (גילאי לידה-שש) בהתמחויות: חינוך מיוחד ולימודים  כלליים.

תואר שני בחינוך/בהוראה

“מוסמך בחינוך”  (M.Ed) בייעוץ חינוכי.

“מוסמך בחינוך” (M.Ed.) ב”הוראה  ולמידה”.

כמו כן קיבלה אישור פרסום והרשמת לתוכנית הלימודים הבאה:

“מוסמך בחינוך” (M.Ed) ב”חינוך גופני וספורט לאוכלוסיות בהדרה ובסיכון”.

“מוסמך בחינוך” (M.Ed) ב”חינוך בעידן טכנולוגיות מידע”

“מוסמך בהוראה” (M.Teach.) במסלול העל-יסודי.

תעודת הוראה/הרחבה

אושרה למכללה תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א’-ב’.

משנת הלימודים תשע”א למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים) בכל אחד מהמסלולים וההתמחויות לעיל. בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד החינוך.

כתובת
רח' יהודה הלוי ת.ד. 13001, באר-שבע 84100
טלפון
08-6402777
פקס
08-6431020

תואר ראשון

תכנית לימודלשון עברית - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמדעים - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודספרות - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודביולוגיה-כימיה - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך בלתי פורמאלי - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמקרא - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלשון ערבית כשפה ראשונה - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודעברית שפה שנייה בבתי ספר ערביים - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודאנגלית - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלשון עברית - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודספרות - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמקרא - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד - גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד - רב-גילאי (6-21)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודגיאוגרפיה - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודיהדות - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודהיסטוריה - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודערבית כשפה ראשונה - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודערבית כשפה שנייה - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה - על יסודי (ז-י)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמחשבים - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה-מחשבים - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודאמנות - רב גילאי (א'-יב')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך גופני - רב גילאי (א'-יב')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה-פיסיקה - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודהוראה ולמידה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודמוסמך בהוראה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בהוראה (M.Teach)
תכנית לימודחינוך בעידן טכנולוגיות מידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודייעוץ חינוכי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך גופני וספורט לאוכלוסיות בהדרה ובסיכון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)