המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל”צ
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור תל אביב
תאריך הכרה 17/06/2010
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים

המכללה האקדמית לישראל הינה מכללה ייחודית בנוף ההשכלה הגבוהה הישראלי, מכללה אקדמית שבחרה להתמקד במקצועות הבריאות, החינוך וטכנולוגיות המידע – מקצועות הכרחיים המצריכים נתינה יומיומית ומצוינות, ומעניקים לעוסקים בהם משמעות אמיתית ותחושת שליחות.

כתובת
רח' פנחס רוטנברג 87, רמת גן 52275

תואר ראשון

תכנית לימודניהול מערכות מידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמשאבי אנוש
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודחדשנות ויזמות
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול מערכות בריאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהשלמה לסיעוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (B.S.N)
תכנית לימודסיעוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (B.S.N)
תכנית לימודניהול מערכות ציבוריות
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמנהל מערכות בריאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי שוק ההון והבנקאות
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודייעוץ חינוכי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)