המכללה האקדמית נתניה
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור השרון
תאריך הכרה 13/01/1998
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים
כתובת
רח' האוניברסיטה 1, קרית יצחק רבין נתניה 4223587

תואר ראשון

תכנית לימודביטוח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול מערכות מידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב והמתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)
תכנית לימודלימודי משפט - לבוגרי תואר ראשון שאינם משפטנים
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמשפט מסחרי ועסקי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)
תכנית לימודבנקאות ושוק ההון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודנדל"ן
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודניהול מערכות בריאות
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)