המכללה האקדמית ספיר
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור הדרום
תאריך הכרה 21/04/1998
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
קריית החינוך שער הנגב ד.נ חוף אשקלון 79765

תואר ראשון

תכנית לימודלוגיסטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודים רב תחומיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכלכלה וחשבונאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.S.W)
תכנית לימודשיווק טכנולוגי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמנהל ומדיניות ציבורית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.S.W)
תכנית לימודכלכלה יישומית וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודים רב-תחומיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתקשורת, יצירה וביקורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול תעשייתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול המשאב האנושי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב- חד חוגי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודתרבות - הפקה ויצירה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודאמנויות הקול והמסך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר באמנות (.B.F.A)
תכנית לימודתרבות יצירה והפקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמנהל ומדיניות ציבורית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול ופיתוח המשאב האנושי
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודקולנוע - תיאוריה והפקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית עם התמחות בהתערבויות עם ילדים ובני נוער
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בעבודה סוציאלית (M.S.W)
תכנית לימודמנהל ומדיניות ציבורית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודקולנוע - הפקה ותיאוריה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.F.A