המכללה האקדמית צפת
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור הצפון
תאריך הכרה 23/06/2011
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
רח' ירושלים 11 ת.ד. 160 צפת

תואר ראשון

תכנית לימודרפואת חירום
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר ברפואת חירום (B.EM.S)
תכנית לימודלימודי ספרות אמנות ומוזיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודרב תחומי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.S.W)
תכנית לימודמדעי המעבדה הרפואית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודפיזיותרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בפיזיותרפיה (B.P.T)
תכנית לימודמיסטיקה ורוחניות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודחינוך מיוחד
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמערכות מידע קהילתיות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודסיעוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (B.S.N)
תכנית לימודסיעוד
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בסיעוד (M.S.N)