המכללה לחינוך גופני ולספורט ע”ש זינמן במכון וינגייט
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור השרון
תאריך הכרה 05/09/1984
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך

קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:

“בוגר בהוראה” (B.Ed) בחינוך גופני במסלול הרב-גילאי (א’-י”ב)

תואר שני (M.P.E) עם תזה ובלי תזה במדעי החינוך הגופני.

כתובת
דואר וינגייט, נתניה 42902
טלפון
09-8639222
פקס
09-98650960

תואר ראשון

תכנית לימודחינוך גופני - רב גילאי (א'-י"ב)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך לאורח חיים פעיל ובריא
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודמדעי החינוך הגופני
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעי החינוך הגופני (M.P.E. )