אוניברסיטת אריאל בשומרון
מוסדות לימוד מוסדות הפועלים בהיתר/הכרה של מלג יוש
אזור אזור ירושלים
תאריך הכרה 24/12/2012
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים

אוניברסיטת אריאל בשומרון היא מוסד להשכלה גבוהה. המוסד הוקם כמכללה אזורית בשנת 1983 בקדומים שבשומרון ובשנים 1990 – 1991 עברה המכללה לאריאל. בשנת 1991 נפתחו במכללה לימודים אקדמיים באחריות אוניברסיטת בר-אילן. בשנת 1994 ניתן למכללה האקדמית יהודה ושומרון היתר על ידי מל”ג יו”ש ובשנת 1996 היא הוכרה.

בשנת 2007 הכירה מל”ג יו”ש במכללה כמרכז אוניברסיטאי ובשנת 2010 אושרה החלטה זו ע”י מפקד כוחות צה”ל באזור.

בשנת 2012 ניתנה למוסד הכרה כאוניברסיטה ע”י מל”ג יו”ש.

במוסד 26 מחלקות לימוד לתואר ראשון ושני, בשלוש פקולטות: הפקולטה להנדסה; הפקולטה למדעי הטבע; הפקולטה למדעי החברה והרוח. ושלושה בתי-ספר: בית הספר לאדריכלות; בית הספר לתקשורת; בית הספר למדעי הבריאות.

כתובת
אוניברסיטת אריאל בשומרון אריאל 40700

תואר ראשון

תכנית לימודחשבונאות וכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהסטוריה של עם ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודארכיטקטורה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Arch
תכנית לימודפיזיותרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בפיזיותרפיה (B.P.T)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודרב תחומי במדעי הרוח והחברה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודקרמינולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודביולוגיה מולקולרית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודפיסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסה אזרחית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Tech
תכנית לימודסיעוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (B.S.N)
תכנית לימודמדעי התזונה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב ומתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת כימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מכונות-מכטרוניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשיה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודסוציולוגיה אנתרופולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול מערכות בריאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכלכלה ומנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי הכימיה
סטאטוסהסמכה
תכנית לימודהפרעות בתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי המזרח התיכון
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי ישראל במזרח תיכון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המדינה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמזרח תיכון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודניהול ומדיניות מערכות בריאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.H.A
תכנית לימודמורשת ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפיזיותרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.P.T
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהנדסת גורמי אנוש ורובוטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודפסיכולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמתמטיקה יישומית ומדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסה כימית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)