אוניברסיטת אריאל בשומרון
מוסדות לימוד מוסדות הפועלים בהיתר/הכרה של מלג יוש
אזור אזור ירושלים
תאריך הכרה 24/12/2012
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים

אוניברסיטת אריאל בשומרון היא מוסד להשכלה גבוהה. המוסד הוקם כמכללה אזורית בשנת 1983 בקדומים שבשומרון ובשנים 1990 – 1991 עברה המכללה לאריאל. בשנת 1991 נפתחו במכללה לימודים אקדמיים באחריות אוניברסיטת בר-אילן. בשנת 1994 ניתן למכללה האקדמית יהודה ושומרון היתר על ידי מל”ג יו”ש ובשנת 1996 היא הוכרה.

בשנת 2007 הכירה מל”ג יו”ש במכללה כמרכז אוניברסיטאי ובשנת 2010 אושרה החלטה זו ע”י מפקד כוחות צה”ל באזור.

בשנת 2012 ניתנה למוסד הכרה כאוניברסיטה ע”י מל”ג יו”ש.

במוסד 26 מחלקות לימוד לתואר ראשון ושני, בשלוש פקולטות: הפקולטה להנדסה; הפקולטה למדעי הטבע; הפקולטה למדעי החברה והרוח. ושלושה בתי-ספר: בית הספר לאדריכלות; בית הספר לתקשורת; בית הספר למדעי הבריאות.

כתובת
אוניברסיטת אריאל בשומרון אריאל 40700