המרכז האקדמי רופין
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור השרון
תאריך הכרה 12/03/1980
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים

המרכז האקדמי רופין הוא מכללה באזור עמק חפר בקרבת היישוב כפר מונש ובתחומה של מועצה אזורית עמק חפר. המוסד, הקרוי על שמו של ארתור רופין המרכז האקדמי רופין, ובשמו המקורי מדרשת רופין, נוסד בשנת 1949 במטרה לספק השכלה ניהולית למשק החקלאי, הקיבוצי והמושבי בישראל. בשנת 1975 קיבלה המדרשה לראשונה היתר לפתיחת תכנית לימודים אקדמית מהמועצה להשכלה גבוהה במרכז קיימים 4 בתי -ספר: כלכלה ומנהל עסקים, למדעי החברה והקהילה, להנדסה ולמדעי הים, עם 15 מחלקות אקדמיות לתואר בוגר ומוסמך חזון המרכז הוא להיות מוסד אקדמי מוביל, חדשני, מחויב חברתית ומועדף אזורית וארצית”. ייעוד המרכז האקדמי רופין” להנחיל, לפתח ולשמר ידע אקדמי ברמה גבוהה; להציע מגוון תכניות אקדמיות לתארי בוגר ומוסמך” “לעצב את המנהיגים העסקיים, החברתיים והטכנולוגיים של העתיד תוך הדגשת החוויה הלימודית וערך התרומה לחברה”

כתובת
עמק חפר 40250

תואר ראשון

תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מחשבים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודכלכלה וחשבונאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכלכלה ומנהל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי הים והסביבה הימית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודקדם רפואה pre med
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.S.W)
תכנית לימודסיעוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (B.S.N)
תכנית לימודביוטכנולוגיה ימית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודניהול משאבי ים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלוגיסטיקה ושרשרת האספקה הגלובלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה קלינית גרנטולוגית
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהגירה ושילוב חברתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה קלינית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדעי הים
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)