המרכז האקדמי שלם
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור ירושלים
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים
כתובת
רחוב העסקן 3, קריית מוריה, ת.ד. 92, ירושלים
טלפון
02-5605555

תואר ראשון

תכנית לימודלימודים הומניסטיים - פילוסופיה והגות יהודית
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודים הומניסטיים - מזרח תיכון
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)