המרכז האקדמי שלם
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור ירושלים
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים
כתובת
רחוב העסקן 3, קריית מוריה, ת.ד. 92, ירושלים
טלפון
02-5605555

תואר ראשון

תכנית לימודלימודי מזרח תיכון והאסלאם
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתכנית בינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודים הומניסטיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)