המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור תל אביב
תאריך הכרה 04/03/2010
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים

הינו מוסד ישראלי מוכר למועצה להשכלה גבוהה. המרכז ללימודים אקדמיים מציב במרכז הוויתו את הכשרת הסטודנט לעולם העבודה, תוך הקפדה על רמה אקדמית גבוהה ומתן שירות איכותי ויצר את התנאים האופטימאליים לקידום הקריירה כבר במהלך הלימודים, באמצעות תוכנית לימודים יישומית ופרקטית. המרכז יסייע לכל סטודנט להגשים את חלומו לרכוש השכלה והכשרה אקדמית. במרכז ללימודים אקדמיים ארבעה בתי ספר בית הספר “סרנת” לניהול; בית הספר לפסיכולוגיה; בית הספר לחינוך ; בית הספר למקצועות הבריאות .

כתובת
רח' היוצרים 2 , אור יהודה

תואר ראשון

תכנית לימודמנהל מערכות בריאות
סטאטוסהסמכה
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול משאבי אנוש
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול תשתיות מידע
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
תכנית לימודמערכות מידע ניהוליות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודחינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודחינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה חינוכית
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודייעוץ חינוכי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה התפתחותית
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)