הקריה האקדמית אונו
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור תל אביב
תאריך הכרה 11/07/2006
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים

הקריה האקדמית אונו הינה מוסד מוכר להשכלה גבוהה בו לומדים כ-7,000 סטודנטים. הקריה האקדמית אונו מציעה לימודי תואר ראשון במשפטים, תואר ראשון במנהל עסקים בהתמחויות הבאות: מימון ושוק ההון, חשבונאות, שיווק ופרסום, ניתוח מערכות מידע, ניהול משאבי אנוש. בנוסף מציעה הקריה האקדמית אונו לימודי תואר שני במנהל עסקים M.B.A בהתמחויות הבאות: שיווק ופרסום, מימון ושוק ההון, ניהול הארגון (ייעוץ ארגוני) ולימודי תואר ראשון במקצועות הבריאות: הפרעות בתקשורת וריפוי בעיסוק.
הקריה האקדמית אונו מעודדת פיתוח תכניות אקדמיות יישומיות, שתאפשרנה לבוגריה להשתלב באופן ישיר בשוק העבודה, כל זאת תוך שמירה על רמה אקדמית ואיכות הוראה מהמעלה הראשונה. בתוך כך גאה הקריה האקדמית אונו להיות המוסד להשכלה גבוהה היחיד במדינת ישראל, אשר הכניס בתכנית הלימודים, 4 שעות אקדמיות של מחויבויות לקהילה. הקריה האקדמית אונו מאמינה כי פיתוח רגישות חברתית וערנות לצרכי הקהילה אצל הסטודנטים הוא חלק ישיר בהכשרתם המקצועית. עוד על הקריה האקדמית אונו

כתובת
רח' צה"ל 104, ת.ד. 759 קרית אונו 55000

תואר ראשון

תכנית לימודחינוך וחברה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמוסיקה רב תחומית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפרסום ותקשורת שיווקית
סטאטוסהסמכה
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודלימודי ירושלים וארץ ישראל: ישוב, אוכלוסייה וחברה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודריפוי בעיסוק
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בריפוי בעיסוק (B.O.T)
תכנית לימודפיזיותרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בפיזיותרפיה (B.P.T)
תכנית לימודהפרעות בתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודיעוץ ארגוני למוסדות חינוך וארגונים עסקים
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)
תכנית לימודניהול החולה
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמדעי היהדות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)