אורות ישראל, מכללה אקדמית לחינוך מיסודן של מכללת אורות ישראל ומכללת מורשת יעקב
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור תל אביב
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך

מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה.

בשנת תשס”ט מכללת אורות ומכללת מורשת יעקב התאחדו.

למכללה שני קמפוסים: קמפוס אלקנה לבנות (תחת סמכותה של מל”ג יו”ש), וקמפוס רחובות לבנים.

 

קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול העל-יסודי בהתמחויות: תנ”ך, תורה שבעל פה, מחשבת ישראל, היסטוריה של עם ישראל, לימודי ארץ ישראל, ספרות עברית, מתמטיקה, אנגלית, תקשורת, חינוך חברתי לא פורמלי, מדעי הטבע והחיים (פיזיקה, כימיה וביולוגיה), מדעי המחשב, תלמוד, לימודים כלליים, יעוץ בחינוך.

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול הגן  (לידה-שש) בהתמחויות: הגיל הרך, חינוך מיוחד (לידה-שש), לימודים כלליים.

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול החינוך המיוחד (21-6): במתכונת דו-חוגית: חוג בחינוך מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל”ג במסלול הגיל (יסודי או על-יסודי) או עם לימודים כלליים.

 “בוגר בהוראה” (B.Ed) בריקוד (מחול ותנועה) במסלול הרב-גילאי (גן-י”ב).

תואר שני בחינוך/בהוראה

“מוסמך בחינוך” (M.Ed) שאושר ע”י המועצה להשכלה גבוהה של יהודה ושומרון בתוכנית הלימודים  ב”מקרא ספרות חכמים”.

“מוסמך בחינוך” (M.Ed) שאושר ע”י המועצה להשכלה גבוהה של יהודה ושומרון בתוכנית הלימודים  ב”ייעוץ חינוכי”.

אושרה למכללה תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א’-ב’.

תעודות הראה/הרחבה

משנה”ל תש”ע, בעקבות איחוד מכללת אורות ישראל עם מכללת מורשת יעקב, לשלוחה של מכללת אורות באלקנה יש הסמכה מטעם מל”ג יו”ש להעניק תואר “בוגר בהוראה”  (B.Ed) במסלולים ובהתמחויות הבאים: מסלול היסודי  בהתמחויות: מקרא, תלמוד, לשון, מתמטיקה. מסלול העל-יסודי (ז-י) בהתמחויות: מקרא, תלמוד, לשון עברית, מדעי המחשב.

משנת הלימודים תש”ע למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים) במסלול על-יסודי בהתמחויות המפורטות לעיל. משנת תשע”א אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים) במסלול הגן, במסלול החינוך המיוחד (21-6), במסלול הרב-גילאי בהתמחות בריקוד, במסלול היסודי. בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד החינוך.

קמפוס רחובות (לשעבר מורשת יעקב)

קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול היסודי בהתמחויות: מקרא, תלמוד, לשון, מתמטיקה, לימודים כלליים.

 “בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול העל-יסודי בהתמחויות: מקרא, תלמוד, לשון עברית, מדעי המחשב, לימודים כלליים.

איחוד כללת מורשת יעקב עם מכללת אורות ישראל

 משנה”ל תש”ע, בעקבות איחוד מכללת מורשת יעקב עם מכללת אורות ישראל, לשלוחה של מכללת אורות ברחובות יש הסמכה מטעם מל”ג ישראל להעניק תואר  במסלולים ובהתמחויות הבאים:

 “בוגר בהוראה”  (B.Ed) מסלול העל-יסודי (ז’-י’) בהתמחויות: תנ”ך, תורה שבעל פה, מחשבת ישראל, היסטוריה של עם ישראל, לימודי ארץ ישראל, ספרות עברית, מתמטיקה, אנגלית, תקשורת, חינוך חברתי לא פורמלי, מדעי הטבע והחיים (פיזיקה, כימיה וביולוגיה), מדעי המחשב, תלמוד, לימודים כלליים.

מסלול הגיל הרך (גן, א’-ב’) בהתמחויות: הגיל הרך, חינוך מיוחד (לידה-שש), לימודים כלליים.

מסלול החינוך המיוחד (21-6): במתכונת דו-חוגית: חוג בחינוך מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל”ג במסלול הגיל (יסודי או על-יסודי) או עם לימודים כלליים.

ריקוד (מחול ותנועה) במסלול הרב-גילאי (גן-י”ב).

אישור פרסום והרשמת לתוכניות הלימודים הבאות:

אישור פרסום ורישום לתכניות הלימודים לקראת תואר “בוגר בהוראה” (B.Ed) במסלולים: הגיל הרך, החינוך המיוחד, יעוץ בחינוך, תנועה ומחול.

תעודות הראה/הרחבה

משנת הלימודים תש”ע למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים)

במסלול על-יסודי בהתמחויות המפורטות לעיל. משנת תשע”א אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים) במסלול הגן, במסלול החינוך המיוחד (21-6), במסלול הרב-גילאי בהתמחות בריקוד, במסלול היסודי. בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד החינוך.

 

כתובת
קמפוס אלקנה, ד.נ. הרי אפרים 44814
טלפון
03-9362172
פקס
03-9362288

תואר ראשון

תכנית לימודתקשורת - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודאנגלית - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך חברתי לא פורמלי - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודפיסיקה, כימיה, ביולוגיה - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמדעי המחשב - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודספרות עברית - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודתושב"ע - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודתנ"ך - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמחשבת ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודהיסטוריה של עם ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודי ארץ ישראל - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודתלמוד - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודתלמוד - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלשון - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמקרא - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודריקוד (מחול ותנועה) - רב גילאי (גן-יב')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודייעוץ בחינוך - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודהגיל הרך - גן (ללידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד - גן (ללידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד - רב גילאי (6-21)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - גן (ללידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמקרא ספרות חכמים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודייעוץ חינוכי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)