סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאומנויות
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור תל אביב
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך

(מכללה שאוחדה ממכללת סמינר הקיבוצים ומהמכללה להוראת טכנולוגיה)

קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:

 “בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול הגן (לידה-שש) בהתמחויות: הגיל הרך, חינוך יצירתי, חינוך מיוחד (גילאי לידה-שש), לימודים כלליים.

אושרה למכללה תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א’-ב’.

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול היסודי (א’-ו’) בהתמחויות:  מתמטיקה, מדעים, ספרות, תרבות ישראל, לימודים כלליים.

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול העל-יסודי (ז’-י’) בהתמחויות: אנגלית, היסטוריה, היסטוריה של עם ישראל, ספרות, מקרא, אומנויות התיאטרון, ביולוגיה, לימודים כלליים .

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול העל-יסודי (ז’-י”ב) בהתמחויות הבאות במתכונת חד-חוגית: תקשורת וקולנוע, אומנויות העיצוב, אומנות עם התמקדות במדיה דיגיטאלית, מחשבים ומערכות מידע (במסגרת ביה”ס לאמנויות הטכנולוגיה (לשעבר המכללה להוראת הטכנולוגיה) .

 “בוגר בהוראה” (B.Ed) במסלול הרב-גילאי (ג’-י’): אנגלית.

 “בוגר בהוראה” (B.Ed) במסלול הרב-גילאי (א’-י”ב) בהתמחויות: מחול ותנועה, חינוך גופני ותנועה.

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול החינוך המיוחד (גילאי 21-6) במתכונת דו-חוגית: חוג בחינוך מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל”ג במסלול הגיל (יסודי או על-יסודי) או עם לימודים כלליים.

תואר שני בחינוך/בהוראה

“מוסמך בחינוך”  (M.Ed) בתוכנית ב”חינוך סביבתי”; ב”חינוך מתמטי לביה”ס היסודי”; ב”הוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית”; ב”ניהול וארגון מערכות חינוך”; ב”אוריינות חזותית בחינוך”; ב”טכנולוגיה בחינוך”.

“מוסמך בהוראה” (M.Teach.) במסלול העל-יסודי.

 אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים הבאה:

“בוגר בהוראה” (B.Ed) במסלול העל יסודי (ז-יב) בהתמחות ניהול עסקי (חד חוגי).

 מוסמך בחינוך (M.Ed.) ב”חינוך לפעילות גופנית ולבריאות”

 “מוסמך בחינוך” (M.Ed) בהערכה בחינוך.

תואר שני (M.A.A.T)ׂׂׂׂ  בטיפול באמצעות אמנויות: טיפול באמצעות אמנויות-טיפול בביבליותרפיה; טיפול באמצעות אמנויות-טיפול בפסיכדרמה; טיפול באמצעות אמנויות-טיפול בתנועה; טיפול באמצעות אמנויות-טיפול באמנות חזותית .

תעודות הוראה/הרחבת מסלול

משנת הלימודים תש”ע למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים) בכל אחד מהמסלולים וההתמחויות לעיל. בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד החינוך.

כתובת
דרך נמיר 149, תל-אביב 62507
פקס
03-6990269

תואר ראשון

תכנית לימודהיסטוריה - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודאנגלית - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודספרות - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמקרא - - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודאמנויות התיאטרון - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודאנגלית יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמדעים - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודספרות - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודתרבות ישראל יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודביולוגיה - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד (6-21)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך גופני ותנועה - על יסודי (ז'-י"ב)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - חינוך מיוחד (6-21)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודאמנות- מדיה דיגיטלית על יסודי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודתקשורת וקולנוע על יסודי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמחול ותנועה- על יסודי (ז'-י"ב)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודאנגלית - רב גילאי (ג'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודתקשורת וקולנוע - על יסודי (ז'-י"ב)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודאמנויות העיצוב - על יסודי (ז'-י"ב)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודאמנות - מדיה דיגיטילית - על יסודי (ז'-י"ב)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמחשבים ומערכות מידע - על יסודי (ז'-י"ב)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד - גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך יסודי ועל יסודי
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודגיל הרך - גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודניהול עסקי על יסודי (ז'-י"ב)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך יצירתי - גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודהוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית עם תזה
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודאוריינות חזותית בחינוך עם תזה
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות - טיפול בפסיכודרמה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך באמנויות בטיפול באומנות (M.A.A.T)
תכנית לימודחינוך מתמטי עם תזה
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודתואר מוסמך בהוראה - על יסודי (ז-י)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בהוראה (M.Teach)
תכנית לימודחינוך לפעילות גופנית ולבריאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודהערכה בחינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות - ביבליותרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך באמנויות בטיפול באומנות (M.A.A.T)
תכנית לימודטכנולוגיה בחינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך סביבתי עם תזה
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך סביבתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודביבליותרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך באמנויות בטיפול באומנות (M.A.A.T)
תכנית לימודפסיכודרמה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך באמנויות בטיפול באומנות (M.A.A.T)
תכנית לימודטיפול בתנועה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך באמנויות בטיפול באומנות (M.A.A.T)
תכנית לימודאוריינות חזותית בחינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודהוראת מדעי הרוח בגישה רב תחומית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות - טיפול בתנועה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך באמנויות בטיפול באומנות (M.A.A.T)
תכנית לימודניהול וארגון מערכות חינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך מתמטי לבית הספר היסודי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות - טיפול באמנות חזותית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך באמנויות בטיפול באומנות (M.A.A.T)