שנקר – בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור תל אביב
תאריך הכרה 02/03/1997
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים

שנקר הוא מוסד ציבורי להשכלה גבוהה, המפוקח על ידי המועצה להשכלה גבוהה ומתוקצב על ידה. הוא נוסד בשנת 1970, במטרה לשרת את התעשייה הישראלית באמצעות הכשרת כוח אדם אקדמי ומתן שירותים לתעשיות מתקדמות, בפיתוח ובמחקר. יחודו של שנקר מצוי בקשר ההדוק שבין שתי הפקולטות שבו: הפקולטה להנדסה והפקולטה לעיצוב. לכל אחת מן הפקולטות צביון משלה, אולם מתקיים ביניהן שיתוף פעולה בפרויקטים שונים, שמאפשר לסטודנטים להיחשף לדיסיפלינות ולתחומי ידע שונים. בפקולטה להנדסה קיימות חמש מחלקות, שמעניקות תואר בוגר במדעים (B.Sc.): המחלקה להנדסה כימית, המחלקה להנדסת אלקטרוניקה, המחלקה להנדסת תוכנה, המחלקה להנדסת תעשייה וניהול והמחלקה להנדסת פלסטיקה. לאחרונה קיבל שנקר את אישור המל”ג להעניק גם תואר שני בהנדסת פלסטיקה (M.Sc.). בפקולטה לעיצוב שש מחלקות, המעניקות תואר בוגר בעיצוב (B.Des.): המחלקה לתקשורת חזותית, המחלקה לעיצוב טקסטיל, המחלקה לעיצוב פנים, מבנה וסביבה, המחלקה לעיצוב תכשיטים, המחלקה לעיצוב תעשייתי והמחלקה לעיצוב אופנה, הנחשבת לאחת הטובות בעולם. בנוסף, בשנת 2008 נפתחה בשנקר המחלקה לאמנות רב תחומית, שמציעה תכנית לימודים ייחודית ומעניקה תואר בוגר באמנויות (B.F.A).

כתובת
אנה פרנק 12 רמת גן 52526
טלפון
03-6110000
פקס
03-7521141

תואר ראשון

תכנית לימודעיצוב פנים מבנה וסביבה
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר בעיצוב (.B.Des)
תכנית לימודהנדסה כימית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודעיצוב אופנה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעיצוב (.B.Des)
תכנית לימודעיצוב טקסטיל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעיצוב (.B.Des)
תכנית לימודתקשורת חזותית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעיצוב (.B.Des)
תכנית לימודעיצוב תעשייתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעיצוב (.B.Des)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תוכנה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודאמנות רב תחומית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר באמנות (.B.F.A)
תכנית לימודעיצוב תכשיטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעיצוב (.B.Des)
תכנית לימודהנדסת פלסטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת פלסטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודעיצוב אופנה תכשיטים ואביזרים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בעיצוב (.M.Des)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)