29/05/2018

מעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה

המועצה להשכלה גבוהה העניקה פרסי הצטיינות לסטודנטים ולחוקרים אשר תרמו תרומה מיוחדת לקהילה בשנת הלימודים האקדמית תשע"ז. בנוסף ניתן פרס הצטיינות לאוניברסיטת תל אביב על הפעילות המוסדית בתחום.

תעודות ההצטיינות ניתנו במסגרת תכנית ות"ת למעורבות אקדמיה בקהילה. הטקס, על שם שוש ברלינסקי – שיינפלד ז"ל התקיים ביום ב' במעמד יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית, רם שפע, וחברי ועדת ההיגוי של ות"ת לנושא.

__H20890

לאקדמיה ישנם מספר תפקידים. המחקר וההוראה הם תפקידיה הקלאסיים מימים ימימה, אולם יש לאקדמיה תפקיד נוסף חשוב של אחריות חברתית, אשר מעורבות האקדמיה בקהילה היא אחד המרכיבים שלה, לצד פתיחת המערכת והנגשתה לאוכלוסיות נוספות ומגוונות.

מטרת פעילות מל"ג/ות"ת בנושא היא לקדם ולתמרץ עשייה איכותית אשר תנצל את משאבי האקדמיה לטובת סביבתה הקרובה, תתרום ותחזק את השפעות האקדמיה על החברה הישראלית.

 

פירוט זוכי המלגות לשנת תשע"ז:

 

מכללת אחוה:__H20782

  • לילך עדן טג'ר – חונכת שנה שנייה בפרויקט "טעימה אקדמית" לסטודנטים עם מוגבלות נפשית ומתנדבת בשי"ל (שירות יעוץ לאזרח) ובכך מהווה אוזן קשבת ותומכת עבור אוכלוסייה מוחלשת שאין ברשותם את האמצעים לקבלת סיוע הולם.

 

מכללת גליל מערבי:

  • נחאס רנא – מתנדבת במסגרת פרויקט אוריינות ועבודתה כללה תמיכה לימודית, רגשית וחברתית לשני תלמידי כיתה ב' בבית ספר יסודי אלמנארה -עכו, אשר היו בעלי קשיים בלמידה וקשיים חברתיים.

 

מכון לב:

  • __H20794חיים יהודה קפלן – ממייסדי מרכז הזכויות עבור אנשים עם מוגבלות במגזר החרדי ומתנדב בארגון "שיח סוד" בתחום הטיפולי-סיעודי

 

אוניברסיטת חיפה:

  • __H20802ורוניקה פקרסקי – קקורס מהדרה להכלה: "זקנה אקטיביסטית בראייה רב מערכתית" הוא קורס המשלב סטודנטים לתואר שני מהפקולטה למדעי הרווחה והבריאות וזקנים משכבות סוציואקונומיות נמוכות במזרח חיפה. ורוניקה השכילה לשלב בין התאוריה לפרקטיקה ובין מיומנותיה המקצועיות לצרכים של האוכלוסייה המזדקנת בשכונה.

 

הטכניון:

  • __H20822איריס דורפמן, גונן רודיטי וטל לינדנבאום – בבמסגרת קורס על מחקר ביצירתיות ויזמות יזמו איריס טל וגונן פרויקט חינוכי בבית מגנצה בחיפה. הסטודנטים קיימו סדרת מפגשים עם קבוצת נערים ונערות במטרה לעודד את בני הנוער בין הייתר, לחשוב באופן יצירתי, להגביר את תחושת המסוגלות העצמית וליזום פרויקטים חברתיים בקהילה.

 

אוניברסיטת תל אביב:

  • __H20828אופיר פרוינד – במסגרת תכנית "לשנות עולם" אופיר שימש כרכז פרויקט בריאות הנפש והוביל את קבוצתו לפיתוח רעיון מאתגר, חשוב ומקורי: פרויקט "חלון לנפש" – בריאות הנפש בקרב צעירים מתמודדים.

 

  • __H20832תמוז אלקיים ביטון ועדן פסח – תמוז ועדן הובילו פעילות עם ילדי כתה ד' של בי"ס "קוממיות" בפרדס כ"ץ והיוו מודל אישי רב חשיבות ליכולת האנושית להתגבר על קשיים, ואפילו קשיים כבדים.

 

בצלאל:

  • ג'ואן אבו דאלו – ג׳ואן אבו דאלו מהמחלקה לאדריכלות השתתפה בקורס ״אמנות ואקטיביזם במרחב הציבור". במסגרת הקורס הסטודנטים תכננו בשיתוף מלא של קהילת תושבי בית צפפה ספריית "קח ותן" פתוחה במרחב הציבורי. שיעורים רבים של הקורס התקיימו בבית צפפה, ודרשו מהסטודנטים לצד מקצועיות בתחום התכנון עצמו, גם רגישות לקהילה ועבודה משותפת בתוך קהילת הסטודנטים של הקורס.

 

שנקר:

  • __H20850בטיאון ליקאונט וזיווה פריאב – בני וזיווה חברים בתכנית "תוצרת הארץ" בקהילות סטודנטים בפרדס כץ החל ממרץ 2016. השניים עברו להתגורר בשכונה ולקחו חלק בהקמתו של מרכז למידה לנוער בשכונת פרדס כץ אשר חונך מספר נערים ונערות במקצועות הלימוד השונים

 

תל חי:

  • __H20869יובל אולישנסקי – יובל מארח בביתו בהתנדבות ערבים בנושאים שונים, כולם קשורים לפעילויות הנעשות במכללה. הוא פעיל בצוותי חשיבה משותפים למרצים וסטודנטים ופעיל בצוותי חשיבה ובארגון של כנסים המשלבים את הקהילה (למשל, בכנס פילוסופיה), ובכל פעילות חברתית וקהילתית שמתרחשת בקרבתו.

 

 

המוסד הזוכה:

אוניברסיטת תל אביב__H20875

אוניברסיטת תל אביב הצטיינה בפעילות חברתית משמעותית בשנה"ל תשע"ז, הן באמצעות פרויקט הדגל "נתיבים לאוניברסיטה", הן באמצעות פרויקט החשיפה "אוניברסיטה בעם" והן באמצעות מהלך רוחבי של ארגון הקורסים משלבי העשייה באופן מעמיק אך גם באופן נגיש לכל מרצה המעוניין לשלב קידום ערכים חברתיים לתוך הסילבוס האקדמי. בנוסף האוניברסיטה החליטה כי עד לסוף החומש הקרוב כל סטודנט לתואר ראשון יחויב בקורס משלב עשייה כתנאי לקבלת התואר.

 

 

מענקי הצעות המחקר:

סמינר הקיבוצים:__H20753

מחקרם של ד"ר רינת ארביב-אלישיב, ד"ר אדם הישראלי וגב' קטיה רוזנברג "חשיפה לאקדמיה". החוקרים מבקשים לבדוק את עמדות התלמידים ותפיסותיהם ביחס להשתלבות בהשכלה גבוהה, וכיצד המוסד האקדמי משפיע על כך לטובה. אין לנו ספק כי מחקרי הערכה מסוג זה יכולים לתרום רבות לקידום שותפות אמת בין האקדמיה לקהילה.

 

המרכז האקדמי לב:__H20758

מחקרם של ד"ר צביקה אור וד"ר עדי פינקלשטיין "לוקליזציה של זכויות אדם של אנשים עם מוגבלות בקהילות חרדיות בישראל". המחקר נועד להאיר את ההסתגלות המקומית או "לוקליזציה" של זכויות האדם של אנשים עם מוגבלות בקהילות חרדיות בישראל. הועדה מצאה את הערך המוסרי הנוסף הנלווה למחקר זה, לצד האיכות האקדמית הגלומה בו, כראוי לקבלת המענק.