02/07/2019

אושרה התכנית הלאומית לקידום מדעי הנתונים

דוח ועדת ההיגוי המייעצת לות"ת לנושא מדעי הנתונים-דצמבר 2020

בתקצוב ות"ת של כ-150 מיליוני שקלים אושרה התכנית הלאומית לקידום מדעי הנתונים

עיקרי התכנית הלאומית לקידום מדעי הנתונים במערכת ההשכלה הגבוהה:

 • תמיכת בהקמה/ביסוס של מרכזי-גג למחקר באוניברסיטאות
 • הקמת מערך לסנכרון פעילות מרכזי המחקר המוסדיים עם התעשייה וגורמי ציבור
 • תכנית למענקי מחקר במדעי הנתונים תוך התבססות על מאגרי הנתונים הנצברים בגופים ציבורים אשר צפויה לתרום לחברה בישראל על ידי הבנת תהליכים הקורים בה, שיפור הקשר בין הממסד לאזרח וייעול השירות הניתן לו.
 • מימון מלגות לדוקטורנטים ובתר-דוקטורטים מצטיינים בתחום

מטרת התכנית קידום מחקר חדשני ופורץ דרך בתחום מדעי הנתונים, שבנוסף יתרום ישירות לחברה בישראל על ידי הבנת תהליכים הקורים בה, שיפור הקשר בין הממסד לאזרח וייעול השירות הניתן לו.

התכנית תתמקד במחקר המנצל נתונים הנצברים במהלך הפעילות השוטפת של הרשויות הציבוריות ומשרדי הממשלה ושלתוצאותיו פוטנציאל להשפיע על רווחת התושבים. התכנית תהיה רחבה מבחינת נושאי המחקר ותכלול היבטים כגון תהליכים חברתיים וכלכליים, כמו גם שימוש בנתונים לרווחת הפרט. ההצעה תעודד פיתוח טכנולוגיות רלבנטיות. על תכניות המחקר להציג שילוב של מצוינות מדעית ורלבנטיות ישירה לחברה בישראל.

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ: "התכנית הלאומית למדעי הנתונים תקדם מחקר חדשני ופורץ דרך שישפיע ישירות על איכות חיי אזרחי המדינה. למדעי הנתונים יש נגיעה לכמעט כל תחומי התוכן של המרחב האקדמי, והם טומנים בחובם פוטנציאל חדשנות ופריצת דרך לא רק במדעים המדויקים אלא גם במדעי החברה והרוח. קידום התחום יביא לקפיצת מדרגה אקדמית מבחינת ההוראה והמחקר בשלל רב של דיסציפלינות ויתרום לחוסן הלאומי של מדינת ישראל בהיבטים הכלכליים והביטחוניים".

רקע:

במסגרת התכנית הרב-שנתית להשכלה הגבוהה  (2017 – 2022) הגדירה ות"ת את תחום מדעי הנתונים כאחד משלושת מיזמי הדגל (flagships) של קידום המחקר בישראל, לצד מדע וטכנולוגיה קוונטיים ורפואה מותאמת אישית. בהחלטתה ות"ת קבעה כי השקעה משמעותית ועקבית ברמה הלאומית בפיתוח תחום מדעי הנתונים צפויה להביא לקפיצת מדרגה ביכולות המחקר הישראליות ובמעמדה של ישראל בחזית הידע העולמי.

לאור זאת, במהלך שנת 2018 הוקמה ועדת היגוי בראשות פרופ' יואב בנימיני מאוניברסיטת תל אביב ולצדו מיטב המומחים בתחום. הוועדה בחנה את הנושא בקפידה והגישה את המלצותיה לות"ת, שאישרה את התכנית בתקציב רב שנתי של כ-150 מיליוני שקלים.

תחום מדעי הנתונים (data science) מתייחס לאיסוף, ניהול, עיבוד, ניתוח וויזואליזציה של נתונים המשויכים למנעד רחב של דיסציפלינות אקדמיות ואפליקציות מסחריות, כמו גם לניתוח משמעות, הוצאת מסקנות ופיתוח כלים הנשענים על הנתונים הנאספים תוך התייחסות להיבטים אתיים בשימושם. התחום חווה בשנים האחרונות צמיחה מוגברת ומואצת הנובעת משלושה פרמטרים עיקריים:

 • הגידול המשמעותי בכמות ובזמינות של נתונים המיוצרת בעולם (עד כדי שימוש בביטוי big data)
 • פיתוח מתמשך של שיטות, אלגוריתמים וטכנולוגיות זמינות לעבודה עם נתונים
 • התפתחויות בחומרה ייעודית לתקשורת, אחסון ועיבוד נתונים

למדעי הנתונים יש נגיעה לכמעט כל תחומי התוכן של המרחב האקדמי, והם טומנים בחובם פוטנציאל חדשנות ופריצת דרך לא רק במדעים המדויקים אלא גם במדעי החברה והרוח. ההתפתחויות במדעי הנתונים עומדות גם במרכזה של הפריחה הנוכחית בבינה מלאכותית וחשיבותה רבה להתקדמות הצפויה במערכות הממוחשבות. העיסוק במדעי הנתונים הוא בין תחומי ומערב בליבתו את תחומים ממדעי המחשב כמו למידת מכונה, סטטיסטיקה ומתמטיקה שימושית. בישראל איים של מצוינות בקנה מידה בין-לאומי בתחומים אלו אבל מספר החוקרים שמרבית עיסוקם בתחום אינו גדול (פחות ממאתיים) והתחרות על כישוריהם כמו גם על תלמידיהם מצד תעשיית ההי-טק רבה. אין ספק כי קידום התחום יביא לקפיצת מדרגה אקדמית מבחינת ההוראה והמחקר בשלל רב של דיסציפלינות ויתרום לחוסן הלאומי של מדינת ישראל בהיבטים הכלכליים והביטחוניים.

 התכנית הלאומית בהרחבה: 

1. תמיכת בהקמה/ביסוס של מרכזי-גג למחקר באוניברסיטאות

מטרת התמיכה במרכזי-גג מוסדיים היא לקדם את התחום, ולהרחיב את מעגל העוסקים בו, על ידי יצירת מרחב שבו הדיסציפלינות השונות מדברות ומשתפות פעולה ביניהן: אלה הנמצאות בליבת מדעי הנתונים, אלו הנמצאות במעטפת התחום ודיסציפלינות אחרות שבחלקן נשענות על ניתוח נתונים, כל זאת תוך הגברת השימוש בגישות וכלים מתקדמים של מדעי הנתונים בתחומים רחבים. 

מטרת מרכזי המחקר:

 • הרחבה והעמקה של המחקר האיכותי בתחומי הליבה של מדעי הנתונים
 • תמיכה בהרחבת היכולות של מדעני נתונים שחלק ניכר מעיסוקם בתחומים אחרים, כולל עידוד ותמיכה בשת"פ בין-תחומיים חדשים במעטפת התחום ומחוצה לה
 • עידוד ותמיכה בשת"פ עם גורמי ציבור (כגון משרדי ממשלה, ביטוח לאומי, רשויות לאומיות) ועם התעשייה
 • תמיכה טכנית: תשתיתית, חישובית, מקצועית וניהולית
 • תמיכה בהוראה בתחום מדעי הנתונים
 • איסוף וארגון בסיסי נתונים מונגשים 

2. הקמת מערך לסנכרון פעילות מרכזי המחקר המוסדיים ולמינוף שת"פ בינ"ל ועם התעשייה וגורמי ציבור (IDSI, Israel Data Science Initiative)

במקביל לתמיכה בהקמת מרכזי-גג למחקר באוניברסיטאות, יוקם מערך ארצי IDSI: Israel Data Science Initiative, שיהווה פורום רחב שמטרתו לאגד ולסנכרן את פעילות מרכזי המחקר האוניברסיטאיים . .. כמו כן, יהווה ה-IDSI כתובת ייצוגית לאומית בנושא מדעי הנתונים הן עבור התעשייה וגורמי ציבור והן למינוף שת"פ בינ"ל.

3. מימון מלגות לדוקטורנטים ובתר-דוקטורטים מצטיינים בתחום מדעי הנתונים

מטרת התכנית להגדיל את מידת האטרקטיביות של האקדמיה אל מול התעשייה, כך שניתן יהיה להבטיח את עתודת הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר.

4. תכנית למענקי מחקר במדעי הנתונים תוך התבססות על מאגרי הנתונים הנצברים בגופים ציבורים

מימון מחקרים בתחום מדעי הנתונים באמצעות הקרן הלאומית למדעתוך התבססות על מאגרי הנתונים הנצברים בגופים ציבוריים במהלך פעילותם השוטפת, במימון משותף של ות"ת ומטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי. מטרת תכנית המענקים הינה קידום מחקר חדשני ופורץ דרך בתחום מדעי הנתונים, שתוצאותיו יתרמו ישירות לחברה בישראל על ידי הבנת תהליכים הקורים בה, שיפור הקשר בין הממסד לאזרח וייעול השירות הניתן לו.

יעדים

 • קידום מחקר עתיר נתונים בתחומי החברה והממשל בישראל;
 • עידוד שת"פ בין חוקרים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ, לבין חוקרים ומוקדי ידע בציבור, במשרדי ממשלה ובגופים ציבוריים נוספים כגון עיריות, רשויות, משטרת ישראל ועוד;
 • עידוד שת"פ רב-תחומיים (למשל בין חוקרים העוסקים במדעי המחשב, למידת מכונה, סטטיסטיקה, מערכות מידע, בינה מלאכותית, פסיכולוגיה, חברה, ועוד);
 • הבנה של תהליכים חברתיים ארוכי טווח, והגורמים שיכולים להשפיע עליהם
 • פיתוח ושכלול גישות ושיטות ניתוחיות )אנליטיות) וחישוביות חדשניות לקידום מחקר עתיר נתונים, כולל נתונים בעלי מאפיינים ייחודיים לישראל (למשל ניתוח תמלילים הכתובים בשפה העברית)