26/12/2021

אזהרה לציבור הסטודנטים – "מכללת באקה" / "המכללה האקדמית באקה"

אזהרה לציבור הסטודנטים מאת המועצה להשכלה גבוהה

מזה מספר חודשים מוסד בשם "מכללת באקה" / "המכללה האקדמית באקה" מציג עצמו כמוסד להשכלה גבוהה, מקיים לימודים המוצגים כלימודים אקדמיים מוכרים ע"י המל"ג.

על מנת למנוע הטעיית הציבור, המועצה להשכלה גבוהה שבה ומדגישה כי המוסד הנ"ל פועל ללא אישורה של המל"ג ובניגוד לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958. מוסד זה אינו מוסד להשכלה גבוהה והלימודים בו אינם מזכים את הלומדים בתואר אקדמי מוכר כלשהו, לא ממוסד זה ולא מכל מוסד אחר בישראל ולא תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג.

 

לבירורים ומידע נוסף ניתן לפנות ליחידת פניות הציבור במל"ג – meida@che.org.il

 

* יובהר כי מודעה זו אינה מתייחסת לאקדמיית אלקאסמי הממוקמת בעיר באקה אל גרבייה