ארגון סטודנטים יציג

בתיקון לחוק זכויות הסטודנט, אשר אמור להיכנס לתוקף ב- 1 לינואר 2017, נקבע כי ניתן יהיה להכיר בארגון סטודנטים ארצי שיהיה תאגיד ללא כוונת רווח, ואשר יהווה את הארגון היציג של הסטודנטים בישראל. הארגון יוכר כארגון יציג רק במידה שחברות בו מרבית אגודות הסטודנטים בישראל.

 

התפקידים העיקריים של הארגון הינם: ייצוג כלל הסטודנטים כלפי מוסדות המדינה, המל"ג, רשויות מקומיות וכל גוף אחר בישראל וגורמים בינלאומיים רלוונטים, קידום רווחתם של כלל הסטודנטים, קידום שיתופי פעולה בין סטודנטים וכל נושא רלוונטי אחר.

 

תשלום לארגון היציג

המל"ג, לפי הצעה של ות"ת ולאחר התייעצות עם שר האוצר ועם ועדת החינוך של הכנסת, תקבע את הסכום שישלם הסטודנט לארגון היציג ואת אופן עדכונו. גביית התשלום לארגון היציג תהיה החל מתחילת שנת הלימודים שלאחר הפעם הראשונה שבה הכיר מנכ"ל המל"ג בארגון ארצי יציג כאמור.

 

רשימת אגודות הסטודנטים

לאתר התאחדות הסטודנטים