ארגז כלים לקידום הבינלאומיות

במסגרת התוכנית לקידום הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה פועלות מל”ג וות”ת על מנת לסייע למוסדות לקדם את הפעילות הבינלאומית בקמפוס.


 מל”ג וות”ת שואפות שלכלל המוסדות תהיה הבנה רחבה של המושג ‘בינלאומיות בהשכלה הגבוהה’, ושמתוך הבנה זו כל מוסד יחשוב כיצד הפעילות הבינלאומית תתרום להשגת מטרותיו הרחבות, תוך לקיחה בחשבון את חזונו ומאפייניו של המוסד.

לצורך כך, מל”ג וות”ת מקיימות פגישות ייעוץ עם המשרדים הבינלאומיים של כלל המוסדות וכן מספקות חומרי העשרה על בינלאומיות בהשכלה הגבוהה ברחבי העולם, וכן מידע על כנסים ואירועים רלוונטיים בתחום.ות”ת מציעה שני מודלים לתמיכה בפעילות הבינלאומית של המוסדות המתוקצבים ע”י ות”ת, וכן מתקצבת ומפעילה מספר תוכניות מלגות המיועדות להבאת סטודנטים בינלאומיים לישראל.


למידע נוסף על מסלולי התמיכה במוסדות


למידע נוסף על תוכניות מלגותהצוות המקצועי במל”ג ות”ת פועל לגיבוש אסטרטגיית שיווק ומיתוג לאקדמיה הישראלית. מטרת פעילות השיווק והמיתוג היא למצב את האקדמיה הישראלית כיעד מרכזי עבור סטודנטים בינלאומיים לאור המצוינות והחדשנות האקדמית המאפיינת אותה.

כיום, מפעילה המל”ג את האתר ‘Study in Israel’, אתר שיווקי המיועד לסטודנטים בינלאומיים המתעניינים בישראל. בנוסף, נציגי מל”ג וות”ת מייצגים את מערכת ההשכלה הגבוהה בירידים שונים ברחבי העולם. מל”ג וות”ת מעודדות את המוסדות ללמוד על הירידים השונים המתקיימים ברחבי העולם ולשקול השתתפות בהם תוך לקיחה בחשבון את מאפייני היריד ואת תרומתו הפוטנציאלית למטרות קידום הבינלאומיות במוסד.


Study in Israel


NAFSAע”מ להקל על מוסדות את הרחבת הפעילות הבינלאומית, מל”ג וות”ת פועלות להקל את הנהלים בכל הקושר לרגולציה האקדמית. בין היתר מל”ג אישרה נהלים מקלים להסבת תוכנית מעברית לאנגלית, ונהלים חדשים בנושא פתיחת תוכניות משותפות עם אוניברסיטאות בחו”ל.


לנהלי הסבת תוכניות מעברית לשפה זרה


לנהלי בנושא פתיחת תוכניות משותפות עם אוניברסיטאות בחו”לע”מ להגדיל את מספר הסטודנטים הבינלאומיים המגיעים לישראל, מל”ג וות”ת מובילות בשיתוף עם המוסדות להשכלה גבוהה ועם משרדי ממשלה שונים להסרת חסמים ברמה הלאומית. מאמצים אלו כוללים פעילות לשינוי רגולציה בכל הקשור לאשרות שהיה בישראל, אשרות עבודה וביטוחי בריאות עבור סטודנטים בינלאומיים. כמו כן, מל”ג וות”ת פועלות לתרגום לאנגלית של נהלים שהיו עד כה קיימים באנגלית בלבד, ע”מ שאלו יהיו נגישים לסטודנטים בינלאומיים.


Procedure for Handling Granting a Work Permit


Procedure for Handling Granting a Work Permit for Researchers – Tenure Track


Procedure for Granting or Extending an A2 Student Visa