בקשות לאישור תכניות לימוד
בקשה
סטאטוס
הנדסת תעשייה ומערכות מידע תואר ראשון מתכונת חד חוגית
תאריך הגשה
23/12/2019 22:00:00
תאריך רישום
21/06/2020 21:00:00
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
27/06/2020 21:00:00
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
12/12/2020 22:00:00
תאריך אישור פרסום והרשמה
22/02/2021 22:00:00
תאריך הסמכה זמנית
ניהול גרונטולוגיה תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
23/12/2019 22:00:00
תאריך רישום
06/06/2020 21:00:00
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
22/02/2021 22:00:00
תאריך הסמכה זמנית
מנהל מערכות בריאות תואר ראשון
תאריך הגשה
תאריך רישום
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
30/09/2019 21:00:00
ניסוי 3 תואר ראשון
תאריך הגשה
07/12/2017 00:00:00
תאריך רישום
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
05/12/2017 00:00:00
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
02/02/2021 22:00:00
חינוך מטפח ומשלב תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
16/09/2019 21:00:00
תאריך רישום
03/02/2020 22:00:00
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
25/05/2020 21:00:00
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
21/12/2020 22:00:00
תאריך הסמכה זמנית
הוראה לבית הספר היסודי תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
19/06/2019 21:00:00
תאריך רישום
07/03/2020 22:00:00
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
21/12/2020 22:00:00
תאריך הסמכה זמנית
עיצוב ופיתוח הלמידה וההוראה תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
25/09/2019 21:00:00
תאריך רישום
02/05/2020 21:00:00
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
25/05/2020 21:00:00
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
23/11/2020 22:00:00
תאריך הסמכה זמנית
מוסמך בהוראה תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
09/09/2019 21:00:00
תאריך רישום
29/01/2020 22:00:00
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
23/11/2020 22:00:00
תאריך הסמכה זמנית
פסיכולוגיה ארגונית תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
04/01/2020 22:00:00
תאריך רישום
27/01/2020 22:00:00
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
21/12/2020 22:00:00
תאריך הסמכה זמנית
ניהול תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
31/03/2015 21:00:00
תאריך רישום
22/06/2015 21:00:00
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
05/03/2018 22:00:00
תאריך הסמכה זמנית
26/10/2020 22:00:00
יזמות תואר ראשון מתכונת דו חוגית
תאריך הגשה
29/04/2014 21:00:00
תאריך רישום
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
13/02/2017 22:00:00
תאריך הסמכה זמנית
23/11/2020 22:00:00
תואר שני בייעוץ חינוכי תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
תאריך רישום
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
23/09/2019 21:00:00
תואר ראשון בחינוך תואר ראשון
תאריך הגשה
תאריך רישום
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
23/09/2019 21:00:00
תואר שני בחינוך תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
תאריך רישום
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
23/09/2019 21:00:00
לימודי א"י על יסודי (ז-י) תואר ראשון
תאריך הגשה
30/06/2011 21:00:00
תאריך רישום
30/06/2011 21:00:00
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
29/04/2013 21:00:00
תאריך הסמכה זמנית
28/05/2018 21:00:00
משפטים תואר שני עם וללא תיזה
תאריך הגשה
20/04/2016 21:00:00
תאריך רישום
04/06/2016 21:00:00
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
26/10/2020 22:00:00
לימודי משפט לבעלי תואר ראשון שאינו במשפטים תואר שני
תאריך הגשה
תאריך רישום
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
16/07/2018 21:00:00
תאריך הסמכה זמנית
23/09/2020 21:00:00
הוראת מתמטיקה לבית הספר העל יסודי תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
10/04/2016 21:00:00
תאריך רישום
21/01/2017 22:00:00
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
23/04/2018 21:00:00
תאריך הסמכה זמנית
23/09/2020 21:00:00
הוראה ולמידה – שפות תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
31/12/2010 22:00:00
תאריך רישום
31/12/2010 22:00:00
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
30/06/2013 21:00:00
תאריך הסמכה זמנית
23/09/2020 21:00:00
תולדות האומנות תואר ראשון מתכונת דו חוגית
תאריך הגשה
תאריך רישום
01/11/2014 22:00:00
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
26/09/2016 21:00:00
תאריך הסמכה זמנית
23/09/2020 21:00:00
טען עוד