בקשות לאישור תכניות לימוד
בקשה
סטאטוס
תקשורת- נסיון- בדיקת מערכת- לא באמת תכנית תואר ראשון
תאריך הגשה
01/04/2018
תאריך רישום
02/04/2018
תאריך מינוי ועדה
01/05/2018
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
08/05/2018
תאריך אישור פרסום והרשמה
16/05/2018
תאריך הסמכה זמנית
ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה תואר שני עם וללא תיזה
תאריך הגשה
10/01/2018
תאריך רישום
16/05/2018
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
29/05/2018
תאריך הסמכה זמנית
חקר פולקלור ותרבות עממית תואר שני עם וללא תיזה
תאריך הגשה
18/12/2017
תאריך רישום
15/03/2018
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
24/04/2018
תאריך הסמכה זמנית
ספורטתרפיה תואר ראשון
תאריך הגשה
תאריך רישום
01/08/2017
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
22/10/2017
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
28/03/2018
תאריך אישור פרסום והרשמה
29/05/2018
תאריך הסמכה זמנית
פסיכולוגיה קלינית תואר שני עם תיזה
תאריך הגשה
29/03/2018
תאריך רישום
03/06/2018
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
סיעוד תואר ראשון
תאריך הגשה
28/03/2018
תאריך רישום
31/05/2018
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
מדעי המחשב תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
31/03/2016
תאריך רישום
07/08/2016
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
29/05/2018
תאריך הסמכה זמנית
משפטים תואר ראשון
תאריך הגשה
תאריך רישום
תאריך מינוי ועדה
01/07/2008
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
29/05/2018
פיסיקה תואר ראשון מתכונת חד חוגית
תאריך הגשה
25/03/2018
תאריך רישום
28/05/2018
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
הוראה (M.Teach.) לבית הספר העל-יסודי תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
08/11/2017
תאריך רישום
20/02/2018
תאריך מינוי ועדה
29/05/2018
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
לימודי גליל תואר שני עם תיזה
תאריך הגשה
01/03/2018
תאריך רישום
27/03/2018
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
01/05/2018
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
מדעי הנתונים תואר ראשון מתכונת חד חוגית
תאריך הגשה
11/03/2018
תאריך רישום
01/05/2018
תאריך מינוי ועדה
22/05/2018
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
מדע הנתונים תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
01/03/2018
תאריך רישום
07/05/2018
תאריך מינוי ועדה
22/05/2018
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
לימודים כלליים תואר ראשון מתכונת חד חוגית
תאריך הגשה
01/10/2011
תאריך רישום
01/01/2013
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
24/04/2018
תאריך הסמכה זמנית
מדעי הקוגניציה והמוח תואר ראשון
תאריך הגשה
28/03/2017
תאריך רישום
15/10/2017
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
29/10/2017
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
21/01/2018
תאריך אישור פרסום והרשמה
24/04/2018
תאריך הסמכה זמנית
עבודה סוציאלית תואר ראשון
תאריך הגשה
05/04/2017
תאריך רישום
20/06/2017
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
25/07/2017
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
19/12/2017
תאריך אישור פרסום והרשמה
25/04/2018
תאריך הסמכה זמנית
מערכות מידע תואר ראשון מתכונת חד חוגית
תאריך הגשה
19/03/2017
תאריך רישום
06/06/2017
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
26/06/2017
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
24/09/2017
תאריך אישור פרסום והרשמה
20/03/2018
תאריך הסמכה זמנית
הנדסת תקשורת מחשבים תואר שני עם וללא תיזה
תאריך הגשה
תאריך רישום
29/03/2018
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
הוראת מתמטיקה לבית הספר העל יסודי תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
11/04/2016
תאריך רישום
22/01/2017
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
24/04/2018
תאריך הסמכה זמנית
טען עוד