בקשות לאישור תכניות לימוד
בקשה
סטאטוס
הנדסת תקשורת מחשבים תואר שני עם וללא תיזה
תאריך הגשה
תאריך רישום
29/03/2018
תאריך מינוי ועדה
17/07/2018
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
29/05/2019
תאריך אישור פרסום והרשמה
24/09/2019
תאריך הסמכה זמנית
תואר שני בהוראה (M.Teach.) לבית הספר העל יסודי תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
26/05/2016
תאריך רישום
04/09/2016
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
12/09/2017
תאריך הסמכה זמנית
18/06/2019
מוסמך בהוראה תואר שני
תאריך הגשה
01/03/2012
תאריך רישום
01/10/2012
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
30/06/2015
תאריך הסמכה זמנית
29/05/2018
מוסמך בהוראה תואר שני
תאריך הגשה
01/03/2013
תאריך רישום
01/09/2013
תאריך מינוי ועדה
15/10/2013
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
01/08/2014
תאריך אישור פרסום והרשמה
16/09/2014
תאריך הסמכה זמנית
08/08/2017
הוראה (M.Teach.) לבית הספר העל-יסודי תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
08/11/2017
תאריך רישום
20/02/2018
תאריך מינוי ועדה
29/05/2018
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
11/04/2019
תאריך הסמכה זמנית
מוסמך בהוראה תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
16/03/2015
תאריך רישום
03/09/2015
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
04/04/2017
תאריך הסמכה זמנית
21/05/2019
מדעי ההתנהגות תואר ראשון
תאריך הגשה
01/10/2012
תאריך רישום
01/03/2013
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
22/03/2016
תאריך הסמכה זמנית
24/09/2019
פסיכולוגיה קלינית תואר שני עם תיזה
תאריך הגשה
29/03/2018
תאריך רישום
03/06/2018
תאריך מינוי ועדה
24/12/2018
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
13/08/2019
הוראת המקצוע – מתמטיקה תואר שני
תאריך הגשה
תאריך רישום
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
14/02/2017
תאריך הסמכה זמנית
13/08/2019
הוראת המקצוע – מדעים תואר שני
תאריך הגשה
תאריך רישום
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
14/02/2017
תאריך הסמכה זמנית
13/08/2019
זיכרון, מורשת ישראל וחינוך תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
09/09/2013
תאריך רישום
05/12/2013
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
31/05/2016
תאריך הסמכה זמנית
13/08/2019
תקשורת חזותית – תואר שני תואר שני
תאריך הגשה
01/06/2012
תאריך רישום
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
31/05/2016
תאריך הסמכה זמנית
16/07/2019
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה תואר ראשון מתכונת חד חוגית
תאריך הגשה
01/07/2013
תאריך רישום
02/02/2014
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
17/05/2016
תאריך הסמכה זמנית
16/07/2019
סיעוד תואר ראשון
תאריך הגשה
28/03/2018
תאריך רישום
31/05/2018
תאריך מינוי ועדה
06/06/2018
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
21/07/2019
תאריך הסמכה זמנית
פסיכולוגיה קלינית תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
31/12/2017
תאריך רישום
13/03/2018
תאריך מינוי ועדה
26/06/2018
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
16/07/2019
תאריך הסמכה זמנית
קרימינולוגיה קלינית תואר שני עם תיזה
תאריך הגשה
14/03/2018
תאריך רישום
15/05/2018
תאריך מינוי ועדה
16/10/2018
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
18/06/2019
תאריך הסמכה זמנית
לימודי משפט לבוגרי מדעי החברה והרוח תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
30/11/2015
תאריך רישום
23/03/2016
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
07/03/2017
תאריך הסמכה זמנית
21/05/2019
טיפול באמצעות אמנות- אמנות חזותית למטפלים בפועל תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
24/07/2018
תאריך רישום
13/08/2018
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
18/06/2019
תאריך הסמכה זמנית
פסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות תואר שני עם תיזה
תאריך הגשה
14/02/2018
תאריך רישום
22/03/2018
תאריך מינוי ועדה
24/04/2018
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
18/06/2019
תאריך הסמכה זמנית
רפואת חירום תואר ראשון
תאריך הגשה
תאריך רישום
01/07/2012
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
28/04/2015
תאריך הסמכה זמנית
18/06/2019
טען עוד