החלטות אחרונות ות”ת
948 תוצאות נמצאו
החלטת ותת
15/07/20

הוצגה מצגת התפתח דיון לא נתקבלו החלטות.

החלטת ותת
15/07/20
החלטת ותת
15/07/20

הוצגה מצגת התפתח דיון לא נתקבלו החלטות

החלטת ותת
08/07/20

בישיבתה ביום 08.07.2020 דנה ות”ת בבקשת המכללה האקדמית ספיר לשיפוץ ובניית מבנה מכינות (“בנין 6”).  לאור הסקירה שקיבלה ות”ת, לפיה מלוא עלות הפרויקט ממומנת באמצעות תרומה חיצונית, ולאחר הבהרות המכללה לגבי אומדן העלויות ועלות ההוצאות השנתיות לתפעול, מחליטה ות”ת לאשר את שיפוץ והרחבת מבנה המכינות (“בניין 6”) בהיקף של 2,470 מ”ר (הכוללים חצר כלואה בהיקף…

החלטת ותת
08/07/20

בישיבתה ביום 8.7.2020 דנה ות”ת בהארכת  התכנית לעידוד מעורבות אקדמיה בקהילה במוסדות שבתקצוב ות”ת – לשנה”ל  תשפ”א ולשנה”ל תשפ”ב. בהמשך לקול הקורא שפרסמה ות”ת להגשת תכניות למעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה לשנה”ל תשע”ח -תשע”ט ובהמשך להחלטת ות”ת מיום 10.7.2019 בדבר הארכת התכנית למוסדות אשר זכו בקול הקורא ובהתאם להוראות הקול הקורא לשנה”ל תש”פ,  ומאחר שטרם הסתיימה…

טען עוד