הערכת איכות

ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה

החלטת מל"ג

המלצות הועדה

ועדת הערכה ראשונה

כללי

החלטת מל"ג מישיבתה ביום 23.07.13 - ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה, החלטת מל"ג

הדוח הכללי - ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה, דוח הוועדה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אוניברסיטת בן גוריון - תגובת המוסד (ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה), תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת בן גוריון - דוח הועדה (ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה), דוח הוועדה

אוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת תל אביב - תגובת המוסד (ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה), תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת תל אביב - תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת תל אביב – דוח הועדה (ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה), דוח הוועדה

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית – תגובת המוסד (ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה), תגובת המוסד- הערכה

האוניברסיטה העברית - דוח הועדה (ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה), דוח הוועדה

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

הטכניון – דוח הועדה (ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה), דוח הוועדה

הטכניון - תגובת המוסד (ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה), תגובת המוסד- הערכה

המכללה האקדמית הדסה ירושלים

המכללה האקדמית הדסה ירושלים - דוח הועדה (ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה), דוח הוועדה

המכללה האקדמית הדסה ירושלים - תגובת המוסד (ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה), תגובת המוסד- הערכה

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה - דוח הועדה (ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה), דוח הוועדה

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה - תגובת המוסד (ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה), תגובת המוסד- הערכה

המכללה האקדמית תל חי

המכללה האקדמית תל-חי - תגובת המוסד (ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה), תגובת המוסד- הערכה

המכללה האקדמית תל-חי - דוח הועדה (ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה), דוח הוועדה